I den medisinske verden, hvor hvert sekund teller, er innovasjon kritisk for å finne nye, kostnadseffektive løsninger. Her står MUB Medical og produktet Sutrips frem som et nyskapende eksempel på hvordan medisinske behov og teknologisk nyskapning effektivt kan endre medisinsk praksis.

Gründeren bak MUB Medical, Ubbat Ocak, er lege og står daglig i situasjoner som er unødvendig kompliserte og tidkrevende, både for ham og pasientene. En slik situasjon er behandling av åpne sår som må sys.

Tradisjonelle sy-metoder, der kirurgisk tråd, tang og saks blir brukt, er sjelden effektive når hvert sting og hver knute tar tid, selv for den mest effektive lege. Spesielt når det er snakk om behandling av barn som ikke vil sitte i ro.

Gjennom en kombinasjon av medisinsk innsikt og innovativ problemløsning ble Sutrips født – en knutefri sy-metode som tilbyr en mer effektiv, trygg og tidsbesparende løsning for lukking av sår.

Effektiv og sikker sårbehandling

Innovasjonen ligger i Sutrips’ unike evne til å lukke sår uten behov for de tradisjonelle knutene. Den nye tilnærmingen reduserer ikke bare tiden det tar å lukke et sår, men minimerer også risikoen for infeksjon og arr, samt kostnadene knyttet til sterilisering av utstyr.

Det er ikke bare på sykehus eller på legevakten at det er et behov for en bedre metode for å lukke sår. I de alle fleste tilfeller oppstår behovet for en slik sårbehandling utenfor sykehuset, som i hjemmet eller et ulykkessted. Tiden og ressursene det vil ta å flytte en pasient fra ulykkesstedet eller hjemmet er sentralt i denne sammenhengen.

Hvis en sykepleier eller en ambulansesjåfør kan gjennomføre moderne sårbehandling med Sutrips der pasienten befinner seg, vil det ikke bare kunne forbedre tilstanden for pasienten, men også dempe trykket på sykehus og legevakt.

Det var denne direkte konfrontasjonen med virkelighetens utfordringer som drev gründer Ubbat Ocak til å tenke nytt om dagens prosedyrer, som har vært en grunnstein i sårbehandling så lenge den moderne medisinen har eksistert.

- Min visjon er å bidra med en løsning som gjør arbeidet mer effektivt og bedre for dem som syr. Ved å fokusere på enkle og innovative MedTech-løsninger kan vi forbedre behandlingen for pasientene, og samtidig gjøre den mer effektiv og rimeligere, forteller Ocak.

 

Sikker innovasjon gjennom globale IP-rettigheter

Å gjøre en idè til et konkret produkt krever mer enn bare innovasjon og kreativitet. Det krever også en grundig forståelse av de tekniske og regulatoriske aspektene ved medisinsk produktutvikling.

Ocak og MUB Medicals reise med Sutrips illustrerer denne prosessen godt, fra de innledende stadiene av konseptualisering og design, gjennom prototyping og testing, til ferdigstillingen av et produkt som nå er klart for markedet.

Hver fase av denne reisen ha vært drevet av et sterkt ønske om å forbedre medisinsk praksis, men også en strategisk tilnærming til IP-rettigheter (immaterielle rettigheter).

Mens utviklingen av Sutrips representerer et betydelig teknisk og medisinsk fremskritt, er beskyttelsen av innovasjonen like viktig for å sikre at den kan kommersialiseres. I denne sammenheng har MUB Medical tatt strategiske skritt, ikke bare gjennom patentbeskyttelse som dekker selve teknologien, men også gjennom varemerke- og designregistrering som beskytter produktets navn, utseende og funksjonalitet.

Patentbeskyttelsen sikrer at MUB Medical har handlingsrom for kommersiell utnyttelse av den patenterte teknologien og gir samtidig selskapet en rett til å hindre andre i å produsere, selge og markedsføre Sutrips-teknologien, noe som kan være avgjørende i et konkurranseutsatt medisinsk marked. Samtidig gir varemerke- og designbeskyttelsene ekstra lag med sikkerhet mot etterligninger, noe som styrker produktets posisjonering.

- Siden Sutrips´ spennende reise startet i 2018/2019 har vi gjennomført markante forandringer i både design og bruk. Det opprinnelige konseptet med behandling av kuttskader har utviklet seg betydelig, og strekker seg nå langt utover den opprinnelige visjonen. Vår patenterte teknologi er ikke lenger begrenset til en spesifikk medisinsk bruk, men har åpnet døren for et bredere spekter av innovative medisinske enheter, forteller Ocak.

Mub Medical (1)Bilde: Mub Medical

Innovasjon med en helhetlig IP-strategi

MUB Medicals tilnærming til IP-beskyttelse viser hvor viktig det er med en integrert strategi som omfatter patent, design- og varemerkebeskyttelse. En slik helhetlig tilnærming beskytter alle deler av innovasjonen, fra den underliggende teknologien til den estetiske utformingen og varemerket som representerer den.

Ubbat ønsker å fremheve viktigheten av å investere i de immaterielle rettighetene. Ikke bare som et middel for å beskytte de teknologiske fremskrittene, men også som en essensiell strategi for å styrke tilliten blant investorer og industrielle samarbeidspartnere.

– Det har hele tiden vært viktig å vise til at våre investorers investeringer er trygge, forteller han.

Ved å prioritere IP-rettigheter ivaretas ikke kun beskyttelsen av innovasjoner, men sikrer også verdien som deres partnere og investorer bringer til virksomheten.

– Å ta dette steget er fundamentalt for å utvikle et forretningsmiljø preget av bærekraft og gjensidig tillit, hvor alle parter kan være sikre på at deres bidrag og investeringer er beskyttet mot uautorisert bruk og konkurransetrykk, forteller Ucak videre.

Slik strategisk bruk av IP-rettigheter gjør det mulig for bedrifter å bygge en sterkere og mer gjenkjennelig merkevare, samtidig som det kan være med på å styrke posisjonen i et globalt marked fullt av konkurrenter.

Med en helhetlig IP-strategi kommer gjerne en tilhørende IP-portefølje som trenger kontinuerlig oppfølging og forvaltning for å kunne realisere verdien. Dette inkluderer strategisk overvåkning av konkurrenter og marked for å opprettholde konkurransefortrinnet, men også å håndtere administrative oppgaver knyttet til IP-rettigheter, som fornyelse, lisensavtaler og dokumentasjon.

Strategisk rådgivning som styrker nåværende og fremtidig innovasjon

En IP-rådgiver har ofte en mer strategisk tilnærming til IP-ledelse, noe som kan styrke bedriftens konkurransekraft og bidra til at de immaterielle verdiene blir utnyttet bedre.

Innovasjon innenfor medisinsk teknologi, som demonstrert av MUB Medical og utviklingen av Sutrips, viser hvordan kreativitet og teknologisk nyskapning kan forbedre en pasientbehandling. 

- Videre jobber vi nå med prototyper innenfor kikkhullsundersøkelser og fiksering av dren. Den patenterte teknologien har vist å kunne tilpasse seg ulike medisinske utfordringer og muligheten for å utvide bruksområdet betydelig, avslutter Ocak.

Ved å navigere i de tekniske og regulatoriske utfordringene knyttet til medisinsk produktutvikling, og ved å strategisk beskytte sin innovasjon gjennom immaterielle rettigheter, kan selskaper som MUB Medical få oppfinnelser på markedet.

Sutrips representerer ikke bare en forbedring av eksisterende praksis, men også et springbrett for videre innovasjon og forbedring innen medisinsk teknologi.

Patenter - Alt du trenger å vite