Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter, er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettigheter gir mulighet for å skape større verdi for din bedrift. 

Mistenker du at konkurrenter har gjort inngrep mot dine registrerte varemerker eller patenter? Handel med kopiprodukter er verdens største kriminelle industri.

Ikke alle kopiforsøk er imidlertid tilsiktede eller ondsinnede. I alle tilfeller gir registrerte varemerker og meddelte patenter gode kort på hånden, både for å stoppe kopieringen og for å kunne åpne muligheten for å inngå nye samarbeid.

Hva er varemerkeinngrep og patentinngrep?

Dersom noen bringer etterligninger av dine registrerte varemerker eller patenter ut i markedet, krenker de dine rettigheter. Dette kalles varemerkeinngrep eller patentinngrep. 

Det er viktig å ta affære raskt dersom man oppdager et inngrep. Man bør konsultere med en IP-rådgiver for å avgjøre om og hvordan man burde kontakte motparten for å opplyse om forholdet, og legge opp et løp for en eventuell forhandling. Dersom det ikke fører frem, kan forholdet bringes inn for retten. De som gjør inngrep mot dine rettigheter, kan i retten bli dømt for forholdet. Dette kan gi deg krav på økonomisk kompensasjon og at inngrepet må stanses. 

Et inngrep oppleves gjerne som en trussel for virksomheten, men det kan også være en mulighet. For eksempel kan de som kopierer dine patenter, utilsiktet være interesserte i en lisensavtale. Dette kan gi din virksomhet inntekter, samtidig som du kan ta nye markedsandeler via en ny partner. 

Hvorfor er det viktig å oppdage inngrep?

Dersom det foregår et patent- eller varemerkeinngrep du ikke er klar over eller ikke håndterer, risikerer din bedrift å tape omsetning og markedsandeler. Immaterielle verdier bedriften har brukt tid og ressurser på å utvikle, har dermed liten til ingen verdi for selskapet. 

Overvåking av markedet er en forutsetning for aktiv bruk av IP-rettigheter. Verdien av IP øker når bedriften bruker rettighetene, og skaper en bedre utnyttelse av vernet det representerer. Når konkurrenter vet at du aktivt forvalter IP-rettighetene, hever du også terskelen for å etterligne eller kopiere bedriftens innovasjon. 

Overvåking kan være utfordrende, men noen enkle råd er å følge konkurrentene på internett og sette opp et Google-søk. Gjør også jevnlige undersøkelser av konkurrentene på Patentstyrets nettsider. Har man en omfattende IP-portefølje, vil det lønne seg å kontakte profesjonelle aktører som kan overvåke markedet for deg. 

Hva gjør du hvis noen krenker dine IP-rettigheter?

Hvordan du håndterer inngrep avhenger av hvilken rettighet som er krenket. Start med å samle bevis. Dette med tanke på forhandlinger eller rettslige forfølginger som kan komme. 

Patentinngrep kan ofte være kompliserte, og det kan lønne seg å samarbeide med en profesjonell aktør med juridisk og teknisk kompetanse for å avgjøre om dette er et inngrep som bør forfølges. Fageksperter forstår både teknologien og bransjen dere jobber i, og kan gi råd om hvordan man bør håndtere saken. Mistenker du at ett eller flere patenter er krenket, vil en inngrepsanalyse vise om krenkelsen(e) faller inn under patentets beskyttelse – og hvordan man bør håndtere det. 

Ved varemerkeinngrep bør du først gå i forhandlinger med motparten. Om det ikke fører frem trenger du en rettighetsavklaring som sendes som en protest, klage eller innsigelse til Patentstyret. I tillegg bør man sende et brev til motparten hvor du ber om en stans av bruken (såkalt «cease and desist»-brev) Dersom man ikke er enig i avgjørelsen til Patentstyret, kan man klage videre til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR). 

Onsagers fageksperter kan gi gode råd eller støtte dere i gjennomføringen av alle disse elementene, samt i oppfølging og forhandlinger med motpart eller eventuelt rettslige prosesser.

Første gang publisert 19/10-2017
Oppdatert 1/2-2023

 

Ta Onsagers IP-sjekk