De som forbedrer produksjonsprosesser med cyber-fysiske systemer og simulering skaper helt nye former for verdier. Her er en rask innføring i hva som bør beskyttes – og hvordan.  

Forretningsmodellene i den fjerde industrielle revolusjonen utvikles i sanntid, der store mengder data er en viktig driver. Industribedrifter over hele Norge er kommet langt i bruken av ny teknologi og høster nye gevinster, både i form av mer effektive produksjonsprosesser, tjenesteinnovasjon med bl.a. PaaS (Platform-as-a-Service) og nye forretningsmodeller.  

Det er særlig muligheten som datastrømmene skaper som utgjør det største potensialet for verdiskaping over tid. Datagrunnlaget har i tillegg stor verdi for å forbedre dagens verdikjeder helt ut til kunden, men også for leverandører av maskiner, programvarer og ERP(Enterprise Resource Planning)-løsninger. 

Verdifulle data fra cyber-fysiske systemer

Forretningsmodeller basert på cyber-fysiske systemer (CPS) innebærer at mekanismer styres eller overvåkes av algoritmer. CPS benyttes til sanntidsovervåkning og styring av produksjon, gjerne basert på kontinuerlig datainnsamling som kan brukes i prediksjonsmodeller.  

I et egenutviklet, lukket system med begrenset innsyn for utenforstående, kan elementene i systemet beskyttes som forretningshemmeligheter med egen dokumentasjon og kontrollrutiner. Her bør man se på muligheten til å beskytte programvare som egenutviklede kommunikasjonsprotokoller, hvor blant annet et patent kan gi inntektsstrømmer i form av lisenser, eller tilgang til teknologi i form av krysslisenser. 

Leverandører av maskiner og systemer kjenner verdien av data som produseres hos kundene sine. De ønsker ofte å kapitalisere på bruk av cyber-fysiske systemer, da datagrunnlaget både er en verdi i seg selv og utgjør en mulighet for videre verdiskapning ved å skape enda bedre tjenester. Ikke bare for aktøren som har generert dataene, men også for konkurrenter som gjerne vil hente inn forspranget.  

Dine data skaper verdi gjennom feilsøking, oppgraderinger, treffsikker beregning av servicebehov, prediksjon av etterspørsel, analyse av kundeinteraksjon med bedriftens produkter og tjenester, også videre.  

Derfor bør bedrifter som bruker CPS bygge inn investeringsvern i sine avtaler med partnere og sluttbrukere. Husk dette spesielt når du inngår avtaler med leverandører som ønsker å få tilgang til dataene dine. Les våre artikler om digitalisering

Simulering for konkurransefortrinn

Med simuleringsmodellering etterlignes den virkelige verden ved at sanntidsdata brukes for å kjøre en ekte eller virtuell prosess, eller et system. Teknikken brukes til alt fra forskning og utvikling til testing, beregninger og opplæring.  

De mest kjente bruksområdene er digitale tvillinger og virtuelle industri 4.0-fabrikk-konsepter. Den store fordelen er reduksjon av risiko. Ved å optimalisere innstillinger på maskiner og teste utfall før produksjon, blir det færre feil, lavere kostnader til testing og utvikling og økt systemkapasitet. Derfor er avanserte simuleringsmodeller av stor verdi for industrien. 

Hvor forretningskritisk er simuleringen?

Bedrifter som kjører simuleringer, bør identifisere hvilken rolle simuleringsmodelleringen spiller i forretningsmodellen. Dette for å kunne identifisere elementene som kan håndteres og kontrolleres.  

Tilgang til riktige data sikres best ved inngåelse av avtaler med kunder, leverandører og sluttbrukere. Det er svært viktig, fordi tilgang til brukerdata og/eller operasjonelle data er en avgjørende forutsetning for å kunne utvikle seg videre. 

Eierskap til informasjonen som oppstår i prosessene er viktig for å sikre seg retten til både optimalisering av systemene og økonomisk utnyttelse, hvor avtaler bør utformes i tråd med gjeldende datahåndteringslovgivning, som GDPR.  

I tillegg bør det bygges opp rutiner ved generering av databaser. Rutinene bør sikre at disse faller inn under det juridiske vernet for databaser i åndsverksloven, og eventuelt sikre hemmelighold der dette er mulig. 

Sju industri 4.0–teknologier som kan bli ditt fortrinn