I verdikjeder som er digitalisert, er data en viktig ressurs. Effektiv forvaltning og kontroll over genererte data, gir norske produksjonsbedrifter et betydelig konkurransefortrinn.

Med Industri 4.0 ble data en viktig ressurs. Eierskap til dataen er viktig, men industribedriftene må faktisk ta i bruk den innsikten som dataen gir. Dette fordi data er raskeste vei til:

  • Økt effektivitet: Data muliggjør kontinuerlig overvåking og optimalisering av produksjonsprosesser, noe som reduserer sløsing og forbedrer produktiviteten.
  • Bedre kvalitet: Ved å analysere data kan bedrifter identifisere og rette opp i kvalitetsproblemer i sanntid, noe som resulterer i bedre produkter.
  • Høyere produktivitet: Data kan brukes til å optimalisere arbeidsstyrken, redusere nedetid og øke produksjonskapasiteten.

Dette gjelder ikke bare produksjonsprosesser, men hele verdikjeden, fra fabrikkgulvet til logistikken og til slutt kvaliteten på produktene og tjenestene som leveres til kundene. Evnen til å konvertere data til operative endringer, skiller de mest vellykkede produksjonsbedriftene fra resten i den fjerde industrielle revolusjonen.

Data er raskeste vei til mer effektiv produksjon

Utstyr i produksjonen er hos mange integrert med sensorer som er koblet opp mot tingenes internett (IoT). Nye forretningsmodeller skapes når produksjonen kobles til hele selskapets verdikjede. Innsikten som genereres gir svar på hvor man skal investere for å hente ut mer av produksjonen, og hvilke funksjoner som gir bedre forutsetninger til å styre maskinene på beste måte. Dette fordi man får detaljkunnskap om prosesser og produkter ned på granulært nivå, noe som gir bedre beslutningsgrunnlag.

Med stadig økende mengder data, ofte i sanntid, blir evnen til å håndtere «Big Data» med berikelse, analysere og administrasjon. Bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) i tillegg til dette gjør det mulig å oppdage mønstre, lage modeller og utvikle algoritmer som gir nye muligheter for skalering og automatisering.

Les våre artikler om digitalisering

Fjerner problemer før de oppstår

Økt effektivitet hjelper bedriften å produsere mer, til lavere kostnader – noe som er den sikreste veien til økte marginer. Automatiserte produksjonslinjer er allerede en standard i mange bedrifter, og det er derfor stor interesse for å finne måter å hente ut enda større gevinster på. Nøkkelen ligger i effektiv håndtering av data for å finne svar på hvordan man kan øke hastigheten og kvaliteten på produksjonslinjene ytterligere.

Et eksempel er hvordan maskinlæring kan automatisere målinger som foto, røntgen, temperatur og andre kilder, for enklere å oppdage avvik i produktkvaliteten.

Samme teknologi kan også gi innsikt i hvilke tiltak som kan forbedre ytelse og kapasitet. Videre kan denne teknologien synkronisere produksjonen etter etterspørselen, og uventede driftsstans kan forhindres ved å bruke data fra produksjonslinjen til å forutsi utstyrets levetid. Dette gjør det mulig å sette i verk passende vedlikeholdsplaner basert på prediksjoner. Dette gir fagfolk evnen til å løse problemer lenge før de oppstår.

Hvordan tar du vare på dine konkurransefortrinn?

Eksemplene over understreker verdien av data i bedriften. Derfor er forvaltningen av data som blir generert i bedriften en eiendel som må håndteres på best mulig måte. Det er viktig å reflektere over følgende:

  1. Hva er verdien av dataene som bedriften genererer?
  2. Hvordan kan vi ta eierskap til dataene, og i hvilket format?
  3. Hvorfor bør et rødt lys blinke når maskinleverandører ønsker tilgang til dataene?
  4. Har vi avtaler med samarbeidspartnere som regulerer tilgangen til dataene?
  5. Hvem har eierskapet til og rettighetene til økonomisk utnyttelse av dataene?

For å opprettholde og utnytte konkurransefortrinnene dataen gir, bør bedrifter ha en strategi for å håndtere og dra nytte av dataene. Strategiene bør samsvare med definerte forretningsmål. Onsagers har dyktige rådgivere og advokater som gjerne bistår med beskyttelse av data og andre immaterielle eiendeler som ledd i en bred IP-strategi.


New call-to-action