I verdikjeder som er stadig mer digitalisert, blir data en ny viktig ressurs. Med god forvalting og kontroll på data som generes kan dette skape et solid konkurransefortrinn for norske produksjonsbedrifter som tar i bruk Industri 4.0-teknologi.

I Industri 4.0 er data det nye gullet. Industribedrifter må nå ruste seg for å ta eierskap og lære å ta i bruk den nye innsikten, fordi data er raskeste vei til:

  • Økt effektivitet
  • Bedre kvalitet
  • Høyere produktivitet

Dette gjelder for alle bedriftens prosesser: Fra det som skjer på fabrikkgulvet, til logistikken og helt ut til kvaliteten på produktene og tjenestene som leveres til kundene. Det er evnen til å omsette data til operative endringer som skiller klinten fra hveten for de dyktigste produksjonsbedriftene i den fjerde industrielle revolusjonen.

Data er raskeste vei til mer effektiv produksjon

Utstyr i produksjonen er hos mange integrert med sensorer som er koblet opp mot internett (IoT). Nye forretningsmodeller skapes når produksjonen kobles til hele selskapets verdikjede. Innsikten gir svar på hvor man skal investere for å hente ut mer av produksjonen, og hvilke funksjoner som gir bedre forutsetninger til å styre maskinene på beste måte. Dette fordi man får detaljkunnskap om prosesser og produkter helt på granulært nivå.

Med stadig økende mengder data, gjerne også i sanntid, blir det et konkurransefortrinn å kunne håndtere «Big Data» med beriking, analyse og administrering. Bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) på toppen av dette, gjør det mulig å oppdage mønstre og lage modeller og algoritmer som gir nye former for skalering og enda flere automatiserte prosesser.

 

Les våre artikler om digitalisering

 

Fjerner problemer før de oppstår

Økt effektivitet hjelper bedriften med å lage mer, til lavere kostnader – den sikreste veien til bedre marginer. Fordi automatiserte produksjonslinjer er en etablert standard for mange, vil fagfolk over hele Norge være nysgjerrige på hvor man kan hente ut enda større gevinster. Nøkkelen ligger i god håndtering av data, for å få svar på hvordan eksponentielt forbedre linjens hastighet og kvalitet. Et eksempel er hvordan maskinlæring kan automatisere målinger som foto, røntgen, temperatur og andre kilder, for enklere å fange opp avvik i produktkvaliteten.

Samme teknologi kan også gi svar på tiltakene som bedrer ytelsen og kapasiteten på hver enkelt maskin. Videre kan nevnte teknologi samkjøre produksjon med etterspørsel, og uplanlagte driftsstans forhindres når data fra produksjonslinjen brukes til å forutsi livssyklusen til utstyret. Slik kan nemlig passende vedlikeholdsplaner, basert på prediksjon, innføres. Fagfolk får evnen til å fjerne problemer lenge før de oppstår.

Hvordan tar du vare på dine konkurransefortrinn?

Eksemplene over viser den enorme verdien data har for Industri 4.0. Derfor er håndteringen av data som skapes i bedriften en eiendel som må forvaltes på beste måte. Det er viktig å gjøre seg opp en mening om:

  • Hva er verdien av dataene som bedriften genererer?
  • Hvordan kan vi ta eierskap til data, og i hvilket format?
  • Hvorfor bør et rødt lys blinke når maskinleverandører vil ha dataene deres?
  • Har vi avtaler med samarbeidspartnere som regulerer tilgang til dataene?
  • Hvem har eierskapet- og rett til økonomisk utnyttelse av dataene?
Les mer om hvordan industri 4.0 kan muliggjør nye og sterke konkurransefortrinn for virksomheten. 

sju industri 4.0 – teknologier som kan bli ditt fortrinn