Et varemerke representerer identiteten til bedriften og har dermed stor verdi. Denne verdien bør beskyttes med varemerkeregistrering. Men vet du hvordan du går fram?

Et varemerke forteller markedet hvem som står bak et produkt eller en tjeneste, og representerer derfor identiteten din på markedet. Et godt og innarbeidet varemerke gir også positive assosiasjoner til produktet ditt eller tjenestene dine, og kan knyttes til kvalitet, omdømme eller popularitet. Varemerket blir da en merkevare. Valg og registrering av varemerke er derfor viktige, strategiske beslutninger. Det kan være en kompleks prosess å sikre god beskyttelse for et varemerke, men har du først bestemt deg for at du trenger varemerkeregistrering, er det hjelp å få.

Våre varemerkerådgivere er eksperter på immaterialrett og hjelper deg hele veien.

Vi bistår med å:

  • vurdere om varemerket ditt kan registreres
  • vurdere om du bør investere i navnet
  • levere inn og følge opp varemerkesøknaden din
  • legge til rette for lisensiering av eneretten

Det er viktig å jobbe godt med søknaden, så unngår du at Patentstyret gir avslag. Dette skjer oftest der merkevaren ikke har tilstrekkelig særpreg eller at den kan forveksles med tidligere registrerte rettigheter. En merkevareregistrering kan være en lang prosess – det kan ta seks til tolv måneder fra første uttalelse i en søknad til en avgjørelse fra Patentstyret.

Få hjelp med ditt varemerke

Verdien av varemerkeregistrering

Målet er at varemerket kobles til bedriftens gode rykte og til kvaliteten på produktet eller tjenesten bedriften tilbyr. Ved å registrere bedriftens varemerke, får du enerett til å bruke varemerket i kommersiell sammenheng innenfor et geografisk område for angitte varer og tjenester.

Du kan også ha kommersiell interesse av å lisensiere ut varemerket ditt. Eneretten til varemerket gir deg nemlig mulighet til å inngå salgs- og lisensavtaler med andre. Du har nok sett Gore-Tex-merket på hansker, sko og jakker. Men Gore-Tex lager ikke disse plaggene, de lisensierer ut teknologien sin. Selv kaller de seg an ingredient brand. Slik kan også ditt varemerke lisensieres ut.

Varemerkeregistrering avslått?

I noen tilfeller vil Patentstyret avslå en søknad om å registrere et varemerke. Dette er selvsagt ikke ønskelig, men det kan inntreffe.

Dersom avslaget allerede er et faktum når du kommer til oss, er det ikke nødvendigvis kroken på døra. En Onsagers-rådgiver vil da kunne bistå med en klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). I klagen kan du argumentere mot Patentstyrets avslag, og rette opp eventuelle mangler ved den første søknaden.  

Varemerkerett ved innarbeidelse eller registrering?

Eneretten til et varemerke kan oppnås ved innarbeidelse i markedet. Innarbeidelse kan også være grunnlag for å få registrert en varemerkesøknad som har blitt nektet. I begge tilfeller må innarbeidelsen av varemerket dokumentere at varemerket er godt kjent som noens særlige kjennetegn i Norge, og dokumentasjonen må vise geografisk spredning for å gi grunnlag for en landsdekkende varemerkeregistrering.

Dette er tidkrevende og vanskelig å dokumentere. Varemerkeregistrering gir derimot umiddelbar effekt, og er derfor en lønnsom og trygg fremgangsmåte for å sikre at ingen andre utnytter dine kjennetegn.

Med dette skjemaet kan du enkelt få hjelp, enten du skal registrere et varemerke eller dersom du har fått et realitetsbrev med avslag på søknaden.

Les mer om registrering og håndhevelse av varemerker her.

 

New call-to-action