Varemerker representerer identiteten til en bedrift, en vare eller tjenester og gjør at kunden lettere kjenner igjen produktene dine. Å rettsbeskytte varemerket gir deg i tillegg flere fordeler i en verden full av konkurrenter.  

Å bestemme seg for et varemerke er en viktig del av bedriftens strategiske beslutninger. Et godt og innarbeidet varemerke sørger for å gi positive assosiasjoner til produktet ditt eller tjenestene deres, og representerer identiteten deres på markedet.

Målet er at varemerket kobles til bedriftens gode rykte og til kvaliteten på produktet eller tjenesten bedriften tilbyr. Ved å registrere bedriftens varemerke får dere enerett til å bruke varemerket i kommersiell sammenheng, innenfor et geografisk område og for angitte varer og tjenester.  

Et registrert varemerke skaper tillit 

Dersom dere ikke registrerer varemerket risikerer dere at andre aktører bruker det til egen vinning og utnytter deres opparbeidede, gode rykte. Tilliten til bedriften kan på sikt forsvinne dersom målgruppen for eksempel ikke klarer å skille din vare fra en kopiprodusents. Hvis ikke varemerket til bedriften beskyttes kan du derfor risikere å miste markedsandel. Merkevaren kan bli utvannet ved at andre aktører utnytter bedriftens unike kjennetegn. 

Med et registreringsbevis og dokumentasjon fra Patentstyret får dere et håndfast bevis på denne retten. Ingen andre kan dermed bruke det samme merket eller lignende med mindre dere som rettighetsgiver gir tillatelse. Dere stiller sterkere juridisk dersom det skulle oppstå en konflikt, som det i tillegg blir enklere å forebygge.  

I prosessen fram mot registrering vil det være fornuftig å ha en partner med lang erfaring innenfor varemerkerett og også god innsikt i den bransjen du representerer.

Varemerkerett muliggjør lisensavtaler 

Fordi varemerket skal knyttes til kvalitet og omdømme, kan lisensavtaler være en svært viktig ressurs for markedsføringen av bedriften, produktene eller tjenestene deres.  

Et godt og beskyttet varemerke gjør at du kan oppnå større markedsandeler, og eneretten til varemerket gir deg mulighet til å inngå salgs- og lisensavtaler med andre. Tryggheten ved et registreringsbevis vil også kunne gjøre virksomheten mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer. 

Varemerkeregistrering sikrer særpreg 

For å registrere et varemerke er det et krav om distinktivitet. Det vil si at varemerket må ha et særpreg som skiller dine varer og tjenester fra andres. Forbrukeren skal enkelt kunne kjenne igjen den som tilbyr et bestemt produkt eller en tjeneste. Det vil for eksempel være vanskelig å registrere en rett strek eller et allment ord som «glass» fordi disse tegnene er for generelle. Ved å registrere varemerket er du derfor nødt til å sikre at kjennetegnet til din bedrift eller dine varer inneholder et blikkfang som kjennetegner akkurat det dere tilbyr.  

Patentstyret avslår søknader som er i konflikt med andres rettigheter. Med varemerkeregistrering sikrer du derfor både at varemerket er unikt og at du heller ikke ved et uhell krenker andre aktørers rettigheter.  

Vær oppmerksom på at et varemerkenavn kan bli degenerert med tiden, i form av at navnet blir for generisk og en del av dagligtalen. Dette skjedde blant annet med Maarud som hadde en varemerkerett til navnet Potetgull. En dom fra lagmannsretten gjorde varemerkenavnet ugyldig, slik at alle i dag kan bruke dette navnet eller ordet på sine tilsvarende produkter.  

Varemerkerett ved innarbeidelse eller registrering? 

Varemerkerett kan også oppnås ved innarbeidelse i markedet. For å registrere et innarbeidet varemerke må det dokumenteres at varemerket er godt kjent som noens særlige kjennetegn i Norge, og dokumentasjonen må vise geografisk spredning for å gi grunnlag for en landsdekkende varemerkeregistrering. 

Dette er tidkrevende og vanskelig å dokumentere. Varemerkeregistrering gir derimot umiddelbar effekt, og er derfor en lønnsom og trygg fremgangsmåte for å sikre at ingen andre utnytter dine kjennetegn.  

Økt trygghet med varemerkeregistrering 

Her oppsummerer vi de viktigste grunnene til at du bør registrere varemerket ditt: 

  • Varemerket vil oppleves som unikt i markedet, og kobles utelukkende til din bedrift, produkter og/eller tjenester  
  • Enerett til et varemerke bidrar til større markedsandeler 
  • Du kan oppnå inntjening gjennom avgifter (royalty) 
  • Eventuelle konflikter forebygges og løses enklere med et håndfast registreringsbevis 

  • Les mer: Avslag på varemerkesøknad

Det kan være en kompleks prosess å sikre god beskyttelse for et varemerke. Våre varemerkerådgivere er eksperter på immaterialrett og hjelper deg hele veien. 

New call-to-action