At IP-strategi er sentralt for norsk maritim industri, ble både bekreftet og understreket under Verftskonferansen i Ålesund i november, arrangert av Norsk Industri.

Høykostland som Norge har tradisjonelt hatt problemer med å konkurrere på pris innenfor maritim industri. Likevel vil en høykompetent, norsk arbeidsstokk kunne skape internasjonal konkurranseevne gjennom innovasjon og nytenking. Da er det viktig at innovasjon og utvikling blir sikret gjennom en strategisk satsing på immaterielle rettigheter – IP-strategi. Her deler vi noen refleksjoner rundt Verftskonferansen i Ålesund i november

En partner som kan sikre god IP-strategi har både juridisk og teknologisk kompetanse, fordi strategiarbeidet krever erfaring og innsikt på begge områder. I Onsagers har vi lang erfaring med både juridisk og teknologisk rådgiving og har skapt verdier for norske selskaper i mange tiår. Vi har faginnsikten som gjør at vi forstår verdien av kundens innovasjoner.

Hva er IP?

IP (intellectual property) er immateriell eiendom og ressurser, som avtaler, kundelister, kunnskap, erfaring, prosesser, endringsevne, systemer og forretningshemmeligheter.

En IP-strategi springer ut fra virksomhetens øvrige strategi og støtter opp under denne. Den skal gi grunnlag for gode beslutninger og selvsagt styrke virksomhetens konkurransekraft.

At IP-strategi er sentralt for norsk maritim industri, ble både bekreftet og understreket under Verftskonferansen i Ålesund i november, arrangert av Norsk Industri. Verftskonferansen er en av den maritime næringens viktigste møteplasser i Norge, og inneholdt konkrete eksempler og analyser som viste veien framover for den norske maritime industrien, en industri som i dag omfatter både utstyrsleverandører og skipsverft og der begge bransjer består av høyteknologiske foretak.

IP-strategi er en sentral faktor for slik innovativ virksomhet.   Det finnes gode eksempler på verdifull IP-strategi i Norge. For å trekke fram et eksempel, jobbet skipsdesignerne i Ulstein Verft strategisk og systematisk med sikring av sine IP-verdier under utviklingen av et nytt skipsdesign i 2013 som nå er kjent under varemerket X-BOW. Siden den gangen har selskapet etablert et verdifullt varemerke som assosieres med lavere motstand i vannet og mer behagelig ferdsel i hardt vær.

En IP-strategi må være bærekraftig

Et viktig område for maritim industri er bærekraft. Det kan handle om å utvikle skrog med mindre vannmotstand eller andre måte å senke drivstofforbruket på. Utvikling av Digital Twins lar oss etablere digitale representasjoner av fysiske konstruksjoner. På den måten kan vi utføre simuleringer og se potensielle forbedringer før en skrue er festet eller et skrog er sjøsatt. Her kan Norge, med sin høykompetanse, konkurrere innenfor maritim industri tross høye lønninger og kostnader.

Kun 170 av dagens 11 000 skip i NIS/NOR-flåten er lavutslippsbåter. Dette utgjør en åpenbar utfordring, siden målet er at 650 skal være lavutslippsbåter innen 2030. Det vil være utfordrende å oppnå dette målet uten betydelig insentiver og innovasjon.

Myndighetenes krav: På verftskonferansen i Ålesund adresserte sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide målet om 650 lavutslippsbåter i i NIS/NOR innen 2030.
(Foto: Trond Ramsvik)

Kommersialisering av bærekraftig innovasjon i maritim sektor krever en systematisk og strategisk tilnærming, og der vil Onsagers være en partner.

Husk at den internasjonale konkurranse etableres og vinnes i innovasjonsfasen, når fartøykonseptene utvikles og markedene er umodne.

Slik utvikler du en bærekraftig IP-strategi

  1. Kartlegg hva som inngår i bedriftens overordnede mål og strategi
  2. Kartlegg IP-muligheter og handlingsrom i markedet og i et bærekraftsperspektiv
  3. Definer IP-mål og visjon
  4. Utarbeid IP-strategi i tråd med FNs bærekraftmål mot 2030
  5. Implementér IP-strategien

Å utvikle en IP-strategi kan se komplisert ut når det settes opp en slik liste – og det er langt fra ukomplisert. Men sammen med den rette partneren vil utvikling og implementering av en slik strategi kunne sikre og øke verdiene i selskapet.

Big Data er også IP

Et moderne skip er full av sensorer og computere. Det betyr at skipet genererer en mengde data som kan analyseres. Hva analyser av dette kan avdekke, er ikke godt å vite før man får tilgang på slike data. Ved analysering av store mengder data vil man kunne avdekke forbedringspotensial som igjen kan gi viktig bidrag i den utviklingen som skjer innenfor maritim industri.

Skipstrafikk og maritim sektor er på ingen måte unntatt myndighetens bærekraftskrav ettersom vi nærmer oss 2030 og FNs mål for bærekraft skal være oppfylt. Men dersom maritim industri skal kunne nyttiggjøre seg av den innsikten som Big Data representerer, krever det gode kontrakter mellom partene som sørger for at industrien faktisk har tilgang til slike data.

Skal alt patenteres bare fordi det er oppfinnelser?

Som vanlig er svaret «det kommer an på». Alt henger som kjent sammen med alt. Det kan være smart å beholde visse utviklingselementer som forretningshemmeligheter, spesielt om dere har god oversikt over den globale utviklingen på et område.

Samtidig vil offentliggjøringen av et patent både kunne beskytte selskapenes immaterielle rettigheter og gi inntekter i form av lisensiering eller salg. Uansett er det av stor verdi for et selskap å evaluere og strukturere de immaterielle verdiene. Om ikke annet, så for å dokumentere hva som faktisk finnes av verdier i selskapet. For eksempel kan viktige verdier sikres ved å utføre jevnlige møter som har til hensikt å registrere og strukturere kunnskap som de ansatte til enhver tid sitter med.

Å gjøre slike vurderinger på egen hånd er krevende, og det står betydelige verdier på spill. Derfor bør et selskap konsultere erfarne IP-rådgivere i slike tilfeller. Onsagers har i tillegg teknologisk ekspertise innfor en rekke felter, som maritim industri i denne sammenhengen.

Vi tror at innovasjon og rett IP-strategi er det som kan levere kommersielle verdier og sikre bærekraftig utvikling i norsk maritim sektor. Slik kan sjøfartsnasjonen Norge stevne videre, men nå med fokus på immaterielle verdier framfor last og bulk.

Les mer om IP-strategi