I hjertet av Hamar finner vi et kvinnedominert selskap, som er i fred med å omforme akvakulturindustrien gjennom nyskapende innovasjon. Cryogenetics jobber innenfor avansert lakseavl og har ikke bare satt seg ambisiøse og globale vekstmål. De har også bygget fremgangen på en robust og helhetlig IP-strategi.

Fra et behov for innovasjon til et ferdig produkt

­– Vår reise begynte tidlig på 2000-tallet med et samarbeid mellom de ledende aktørene innen genetikk og husdyravl, forteller administrerende direktør Eli Sætermoen. – Vi ønsket å møte behovet for fleksibilitet innen reproduksjon for avansert lakseavl, ved å forsøke metoder fra storfeavl, som frysing/kryokonservering, på laks og andre fiskearter.

Kort fortalt er dette en metode for å oppbevare levende spermier ved svært lave temperaturer, der all biologisk aktivitet, inkludert de metabolske prosessene som fører til aldring og død, blir midlertidig stoppet. Denne teknikken er fra før kjent fra konservering av reproduktive celler, men brukes også for andre celletyper og vev for langvarig lagring – som nedfrysning av egg og sædceller fra mennesker.

Dette forskningsarbeidet førte til nye metoder for frysing av laksemelke, hannfiskens sperma, og er i dag et uunnværlig verktøy i avansert lakseavl. Frysing av laksemelke gir mulighet for å krysse årsklasser, enkelt transportere genetisk materiale og å sikre optimal kvalitet året rundt. I tillegg har dette gitt mulighet for utvikling av avansert produktdesign for lakseegg-produsenter.

Fra nasjonal til global vekst gjennom flere IP-verktøy

Selve frysingen av laksemelke er i dag en tjeneste Crynogenetics tilbyr noen av verdens største kommersielle aktører på laks og ørret, til støtte i deres avanserte avl. Nasjonalt hjelper de blant annet Miljødirektoratet med deres bevaring av det genetiske mangfoldet i de mange Norske lakse-elvene. Genbankene (fryseservicen og lagring) som her brukes bidrar til bevaring av fiskegener fra villaks og ørret som er verdifulle for generasjonene etter  .

- Cryogenetics er også rådgivere innen utvikling av avlsprogram og reproduksjonsprosesser og -metoder hos fisk. Dette henger nøye sammen med frysetjenesten, forteller Sætermoen.

I dag er selskapet verdensledende innenfor kryokonservering av fiskemelke og opererer globalt, med laboratorier og operasjoner som spenner fra Europa til Sør-Amerika og Oceania.

­– Cryogenetics er et selskap i vekst, og det er utrolig spennende å bidra direkte til utvikling i industrien, sier Sætermoen. – Vi er også veldig raske med å ta noe fra et uløst kundebehov, til et lanseringsklart produkt som kan forbedre kundenes produksjonsprosesser, forteller hun videre.

Eli Sætermoen understreker også at alle trinnene i innovasjonsprosesseneog selskapets konkurransefortrinn har blitt ivaretatt og sikret underveis ved å bruke IP-verktøy som patentbeskyttelse, hemmelighold og merkevare- og designbeskyttelse.

Cryo1

Sterkere IP-beskyttelse med en helhetlig IP-strategi

Cryogenetics grunnlag er forankret i en solid forskningstradisjon. Likevel jobber selskapet kontinuerlig med å utvikle nye elementer for å perfeksjonere metodene og protokollene knyttet til reproduksjonsprosessen. I dag omfatter dette høyteknologisk produksjon, eksempelvis fryseoperasjonen, som er automatisert. På bakgrunn av denne teknologien har de i dag en helhetlig IP-strategi som dekker alle områdene i de nye innovasjonsprosessene.

– Vi har hatt fokus på å benytte riktig IP-verktøy, og funnet en optimal balanse mellom hemmelighold og patent- og designbeskyttelse, forteller Sætermoen.

Som en del av sin IP-strategi har de registrert en rekke varemerker, som omfatter kjemikalier og løsninger i bruk under reproduksjonsprosessen.

Selskapet har blant annet utviklet en spesialmaskin som er beskyttet gjennom patent- og varemerkebeskyttelse. I tillegg har de en spesialutviklet emballasje som er beskyttet gjennom patent- og designbeskyttelse. Dette er en emballasje som benyttes når fiskemelken skal fryses og oppbevares, og er den eneste emballasjen i verden som er tilpasset frysing av fiskemelke – uten å påvirke innholdet negativt.

Les våre artikler om innovasjon

Nøye etablerte rutiner er med på å sikre at den verdifulle informasjonen selskapet besitter blir hemmeligholdt som selskapets forretningshemmeligheter. Dette gjennom interne taushetserklæringer, fysisk og digital adgangskontroll, merking og klarering av dokumenter, og gode NDA-avtaler ved eksterne samarbeid.

– Vi skal til enhver tid har kontroll på alle våre forretningshemmeligheter, og naturligvis herunder også våre hemmeligholdte teknologiske fortrinn, forteller Sætermoen. – Det er i tillegg viktig å vurdere hvilke elementer i en prosess som kan patenteres eller bør beskyttes på en annen måte. Selv om vi har satset på holde deler av vår teknologi hemmelig, streber vi etter å patentere mest mulig, forteller hun videre.

Hvordan sikre en helhetlig IP-strategi i et nisjemarked?

En helhetlig IP-strategi i et nisjemarked krever en detaljert forståelse av både markedet og de ulike aspektene ved produktene eller tjenestene som tilbys. Nisjemarkeder er ofte preget av spesialiserte produkter og en fokusert kundebase. Dette kan skape store muligheter, men også utfordringer for håndtering av intellektuell eiendom.

Her er noen nøkkelkomponenter for å sikre en robust IP-strategi i et nisjemarked:

  1. Identifiser nøkkelaktører, konkurrerende produkter og potensielle tredjeparts rettigheter.

  2. Forstå behovet og hvordan IP kan brukes til å skape økt verdi.

  3. Ta eierskap til konkurransefortrinn så tidlig som mulig, gjennom riktig valg av henholdsvis patent, varemerke, design,   opphavsrett og hemmelighold.

  4. Vurder designbeskyttelse der produktdesign er en del av produktet eller tjenesten.

  5. Bygg en samarbeids- og bedriftskultur som verdsetter og beskytter bedriftens intellektuelle eiendom gjennom fortrolighetsavtaler (NDA) når det er nødvendig.

  6. Vurder behovet for internasjonal beskyttelse basert på markedsutvidelsesplaner.

  7. Forstå de juridiske rammene for selskapets IP-beskyttelser.

  8. Hold deg oppdatert på teknologiske trender og markedsutviklinger for å opprettholde konkurransefordelene.

En vellykket IP-strategi er ikke statisk, men en levende prosess som skal reflektere den stadig skiftende dynamikken i markedet. Ved å være proaktiv og strategisk med IP-håndteringen, kan selskaper i nisjemarkeder beskytte sine innovasjoner, optimalisere markedsposisjoner og maksimere verdien av intellektuelle eiendom.

Patenter - Alt du trenger å vite