Skal du opprette varemerke for et registrert legemiddel, er det viktig å vite hvilke 7 krav som stilles for å komme gjennom Statens Legemiddelverks nåløye.

Ved valg av et varemerke for legemidler, er det strategisk viktig å tenke på at et varemerke ikke bare skal godkjennes av Patentstyret eller andre varemerkemyndigheter. Et varemerke skal også godkjennes av Statens Legemiddelverk (SLV)Food and Drug Administration (FDA eller USFDA), European Medicines Agency (EMA) eller andre legemiddelmyndigheter under søknad om markedsføringstillatelse (MA) i det aktuelle markedet.

Det finnes mange eksempler på at et registrert varemerke ikke er tilstrekkelig for å kunne markedsføre et legemiddel under ønsket varemerke, da legemiddelmyndighetene legger en noe annen vurdering og noen andre kriterier til grunn enn varemerkemyndighetene.

 

Varemerke på legemidler – 7 krav for godkjennelse:

  • varemerket skal ikke gi uttrykk for villedende terapeutiske eller farmasøytiske egenskaper
  • varemerket skal ikke prøve å formidle et reklamebudskap
  • varemerket skal ikke angi en indikasjon eller for eksempel en smertetilstand
  • varemerket skal ikke ha eller gi assosiasjoner til ord med etablert betydning
  • varemerket skal ikke være villedende med hensyn til legemiddelets sammensetning
  • varemerket skal ikke kunne forveksles i trykk, håndskrift eller uttale med et annen legemiddelnavn

Vurderingene til legemiddelmyndighetene i de forskjellige land er i tillegg ikke alltid ensartet. Det finnes flere eksempler på at et varemerke som er godkjent av EMA under søknad om MA, er avslått av FDA. Det er derfor viktig at man så tidlig som mulig i prosessen ved valg av et varemerke også tar hensyn til legemiddelmyndighetens vurderinger.

I Norge må SLV, som i det vesentlige følger EMAs praksis, godkjenne et varemerke for et registrert legemiddel, og SLV tar ikke hensyn til om et varemerke er registrert og godkjent av Patentstyret eller ikke. SLV vurderer kun i forhold til tidligere gitte markedsføringstillatelser og bestemmelsene i legemiddelloven.

Som bruk av et varemerke for legemidler godtas INN (det internasjonale generiske navnet som anbefalt av WHO) og fantasinavn, og det er vanlig policy i bransjen å bruke fantasinavn/varemerke.

Les mer om farmasi og biotek på vår bransjeside.

 

Kontakt oss