Olje- og gassoperatørene må samarbeide mer med innovative leverandører for å øke effektiviteten. I slike samarbeid er det viktig å ha et avklart eierskap til IP, både for operatør og leverandør.

Mye av nøkkelen for å øke lønnsomheten innen olje- og gassbransjen ligger i å ytterligere øke utnyttelsesgraden i oljereservoarene, samt utvikle ny kostnadsbesparende teknologi fra borefase og helt til produksjon og distribusjon. Innovasjon er avgjørende for å opprettholde konkurransekraften på norsk sokkel i et globalt olje- og gassmarked. I disse innovasjonsprosessene samarbeider gjerne operatørene med leverandørindustrien for å finne gode løsninger.

Les mer om oljebransjens utfordringer i et IP-perspektiv

Ofte er det slik at leverandørindustrien stiller med de kloke hodene, mens operatørene bidrar med finansiering av prosjektene. Men uavhengig av samarbeidets form, er det avgjørende at man blir enige om hvem som skal sitte igjen med rettighetene til resultatene til den nye teknologien som kan patentsøkes, forklarer advokat Eirik Rødsand, leder for Olje og gass-bransjetemaet i Onsagers.

Avklaring av eierskap i innovasjonsprosesser er en krevende øvelse innledningsvis i prosjektene, men vår erfaring tilsier at det er langt mer krevende å avgjøre disse spørsmålene i ettertid.

Ofte handler dette om å finne den rette balansen mellom partenes innsats i prosjektet, og hva de skal sitte igjen med etter at prosjektet er ferdig.

Det handler også om at leverandørene stadig forbedrer sine eksisterende løsninger som de allerede har eierskap til og som de ofte har patentbeskyttet, mens operatørene bidrar økonomisk for å få utviklet kostnadsbesparende teknologi. I dette bildet er det ofte naturlig at leverandørene sitter igjen med patentrettighetene til videreutviklingene, mens operatørene får en betinget lisens, sier Rødsand.

Les mer om hvordan man kan sikre rettighetene ved konvergerende teknologi

New call-to-action