Du har sikkert hørt uttrykket «One man’s trash is another man’s treasure». Det kan oversettes til «Én manns søppel er en annen manns skatt". Altså: Det noen anser som ubrukelig eller verdiløst, kan være svært verdifullt eller attraktivt for en annen.

Uttrykket brukes her i sammenheng med sirkulær økonomi, der utrangerte produkter eller materialer kan bli omgjort til ressurser gjennom gjenvinning eller gjenbruk.    

I sirkulær økonomi handler det om å skape et system der materialer og produkter kan sirkulere gjennom ulike stadier av bruk, forlengelse av levetiden og gjenvinning, som bærekraftig innovasjon. Gitt den tilstanden kloden vår er i, med overforbruk, ressurser på avveie og stadig tydeligere klimaendringer, er det rimelig å anse sirkulær økonomi som den nye standarden. 

Ved å anerkjenne at det som er overskudd for noen, kan være verdifullt for andre, kan vi redusere avfall og utnytte ressursene mer effektivt.  

En sirkulær økonomi vil kunne bidra til å skape et bærekraftig og ressurseffektivt samfunn der "søppel" blir transformert til "skatter" gjennom riktig håndtering, gjenbruk og gjenvinning. Dette har sider ved seg om angår IP (immaterielle eiendeler). 

Å bli en del av den sirkulære økonomien vil i mange tilfeller medføre at hele forretningsstrategien til en bedrift forandres. I denne forandringen vil det være naturlig at strategien knyttet til immaterielle verdier (IP), som skaper store verdier for et foretak, også endres i takt med en ny forretningsstrategi. 

Kontakt oss

Bærekraftig innovasjon og IP som positive drivere i den sirkulære økonomien

IP omfatter blant annet intellektuell kreativitet og innovasjon, gjerne bærekraftig innovasjon. Beskyttelse av slike eiendeler gjennom registreringer, hemmelighold osv (IPR), gir rettighetshaveren eksklusive rettigheter til å utnytte og kontrollere disse immaterielle eiendelene. 

IP kan spille en positiv rolle i en sirkulær økonomi. Når IPR er klart definert og respektert, kan det oppmuntre til bærekraftig innovasjon og investering i bærekraftige løsninger. Det kan dermed gi insentiver til å utvikle produkter og materialer som er enklere å resirkulere eller gjenbruke samtidig som det opprettholder verdien og beskyttelsen av immaterielle rettigheter. 

Balanse mellom bærekraft og beskyttelse

For å fremme sirkulær økonomi er det viktig å finne en balanse mellom beskyttelse av IP-rettigheter og bærekraftig utnyttelse av ressurser. Det krever bevissthet om IP-lovgivning og -begrensninger i forbindelse med gjenbruk og resirkulering, samtidig som man søker innovative løsninger og samarbeid på tvers av bransjer for å sikre at verdien av immaterielle rettigheter ikke hindrer den nødvendige overgangen til en sirkulær økonomi. 

Videre kan IP også spille en rolle i å legge til rette for deling av kunnskap og teknologi som er avgjørende for å fremme nettopp den sirkulære økonomien. Når bedrifter deler immaterielle ressurser som patenter, tekniske spesifikasjoner eller kunnskap om produksjonsmetoder og prosesser, kan det bidra til raskere utvikling og implementering av innovative løsninger for resirkulering, reparasjon og gjenbruk av produkter. 

Samtidig kan IP-beskyttelse være en motivasjon for selskaper til å investere i forskning og utvikling av nye bærekraftige teknologier og materialer. Når selskaper får rettigheter og eksklusivitet til å utnytte sine oppfinnelser og innovasjoner i en begrenset periode (patent), kan det skape insentiver til å drive miljøvennlig forskning og utvikling. 

Det er imidlertid viktig å finne en balanse mellom å sikre rettferdig beskyttelse av immaterielle rettigheter og å fremme deling og samarbeid i sirkulær økonomi. Dette kan oppnås gjennom ulike mekanismer som lisensiering, samarbeidsavtaler og åpen innovasjon, der selskaper kan dele IP-beskyttede ressurser under visse vilkår og betingelser for å fremme bærekraftig praksis og sirkulær økonomi. 

Bærekraftig innovasjon, IP og begrensninger i den sirkulære økonomien 

Selv om en gjenstand, et produkt eller et materiale blir betraktet som søppel eller avfall av én person, kan det være IP-relaterte aspekter som begrenser muligheten for å utnytte det på en bærekraftig måte. 

For eksempel kan designbeskyttelse eller patenter begrense muligheten for å endre eller bygge om et produkt for å gi det en ny funksjon eller bruk. Hvis gjenbruk eller resirkulering av et produkt innebærer å endre den opprinnelige utformingen eller funksjonaliteten, kan det tenkes å bryte med IP-rettighetene knyttet til produktet. 

På samme måte kan opphavsrettslige begrensninger påvirke muligheten til å gjenbruke eller resirkulere digitale produkter eller innhold. Musikk, filmer eller programvare kan være beskyttet av opphavsrett, og gjenbruk eller viderefordeling av disse kan være begrenset av lovgivningen. 

I sum spiller IP en viktig rolle i sirkulær økonomi ved å påvirke både mulighetene og begrensningene knyttet til gjenbruk og resirkulering av produkter og materialer. Riktig håndtering og balansering av IP-rettigheter kan fremme innovasjon, deling av kunnskap og teknologi og samarbeid mellom aktører i den sirkulære økonomien. Slik kan vi oppnå en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. 

Patenter - Alt du trenger å vite