Det kommer stadig tilbud og falske faktura knyttet til dine varemerker fra useriøse aktører. Patentstyret melder om en ny aktør, Levin Nyman & Partners som er aktiv om dagen. Ta alltid kontakt med oss om du er i tvil!

Patentstyret melder om en ny aktør, Levin Nyman & Partners, med adresse i Haugesund, som forsøker å tiltrekke seg kunder som trenger å fornye sitt varemerket, med en pris på 12 300 kroner. Det er en sum som er langt høyere enn den offentlige avgiften til Patentstyret.

Det meldes om at de også sender ut varsel før varemerkeinnehavere får varsle om behov for fornyelse fra sin fullmektig eller fra Patentstyret.

Årsaken til at det forekommer falske og missvisnende fremstøt fra useriøse aktører er at opplysninger om varemerker, patenter og design er offentlig tilgjengelige. Dermed er det mulig å bruke databasene til Patentstyret og andre IPR-myndigheter over hele verden til å skaffe bakgrunnsinformasjon å bruke til sine lure intetanende IPR-eiere.

Sjekk ut flere selskaper som er kjent for å sende ut falske og misvisende krav her

Ta kontakt med med oss om du mottar faktura fra ukjente aktører. I prinsippet skal Onsagers videreformidle alle faktura og fornyelser for sine kunder som fullmektig.

New call-to-action