Norge har nå alle forutsetninger for å bli en møbelstormakt. Vi utdanner topp designere, har god tilgang på råvarer og en gunstig kronekurs som gir oss konkurransefortrinn internasjonalt.

Forrige uke stod arkitektkontoret Snøhetta og utemøbelprodusenten Vestre i sentrum da NYC Design Talks gikk av stabelen i New York. De to norske bedriftene har sammen stått for omformingen av selveste Times Square, og deres nye møblering og tilnærming til myke trafikanter har vekket stor oppmerksomhet internasjonalt.

Les mer om samarbeidet her.

I slutten av april gikk også Designindustrikonferansen 2017, i regi av Norsk Industri, av stabelen her hjemme. Dette er et forum vi i Onsagers har deltatt på i mange år, og årets mantra var det samme som tidligere: Det er gode tider for norsk design, men det er behov for mer hjelp fra myndigheter og virkemiddelapparatet.

Økt ansvar for Norges omstilling

Hovedbudskapet på årets konferanse var at ferdigvareindustrien kan vise til god vekst, med mange suksesshistorier. Samtidig ønsker bransjen å ta på seg et økt ansvar for Norges omstilling og å tilby flere arbeidsplasser. Til gjengjeld ønsker næringen eksportstøtte, på lik linje med de ordningene som våre naboland nyter godt av i dag.

Skal Norge kunne konkurrere med Sverige og Danmark på design og eksport av ferdigvare, må man konkurrere under like forutsetninger.

Med vind i ryggen

Norsk ferdigvareindustri sysselsetter rundt 60 000 i dag, med en produksjonsverdi på rundt 120 millioner kroner. Det mangler ikke på gode produkter og merkevarer, og nå begynner også bransjen å få flere konkurransefordeler. Tilgang til bærekraftige råvarer, lavere kronekurs og økt automatisering gir bedre forutsetninger for å kunne konkurrere globalt.

Norge har et velutviklet offentlig virkemiddelapparat som tilbyr en rekke verdifulle sektorsatsinger, avanserte forskningsprogrammer og eksportfinansieringsordninger. Det har i de siste årene blitt iverksatt en rekke initiativ og støtteordninger for ferdigvareindustrien. Programmene dekker alt fra design i produktutvikling (design på bunnlinjen), hjelp med merkevarebygging (merkevarelaboratoriet), eksportprogram (opp og ut) og innovasjonsprogram (1+1=3).

Les mer om tidligere støtteordninger for ferdigvareindustrien her.

Konkurrerer under ulike vilkår internasjonalt

Når norske designbedrifter er ute på konferanser og messer møter de svenske og danske bedrifter som nyter godt av eksportstøtte fra egne myndigheter. Det gjør at de kan satse tyngre, bredere og mer langsiktig enn norske hjørnesteinsbedrifter, som lever fra hånd til munn.

På designkonferansen i 2015 uttalte næringsminister Monica Mæland at Norge trenger flere bein å stå på. Nå ønsker bransjen at de får mer støtte fra myndighetene, slik at ord blir til handling. De vil ha eksportstøtte i tråd med støtteordningene som vi finner i våre naboland.

Skal den norske møbelindustrien lykkes globalt, må det skapes sterke globale merkevarer som er drevet av design og innovasjon. Norsk design blir mer og mer ettertraktet internasjonalt, og takket være stabile priser gir dette en unik mulighet til å slå sammen norsk design og miljøvennlig produksjon inn i én sterk merkevare.

Med «Made in Norway» på merkelappen, har norsk ferdigvareindustri en sterk plattform å ta med ut i verden. En støtteordning for å kunne stille med like vilkår som våre konkurrenter, er nå det siste som skal på plass for virkelig å få «schwung» på norsk design i utlandet.

Inviter norsk design inn på fabrikken

Mange er ikke klar over at både Arkitekthøyskolen i Oslo og Kunst- og designhøyskolen i Bergen er anerkjent internasjonalt som noen av verdens beste designstudier. Med andre ord: Det skorter ikke på designtalenter i Norge.

Noe av utfordringen til bransjen har vært at man har fokusert på produktivitet og effektivisering for å konkurrere på pris. Dermed blir ansettelse og innleie av designere sett på som en kostnad, når det i realiteten er en meget god investering.

«Made in Norway» har aldri stått sterkere internasjonalt, og industrien, med myndigheter og støtteapparat i ryggen, må kjenne sin besøkelsestid og invitere flere dyktige norske designere inn på fabrikkene. Hvilken avtale produsenten gjør med designere, med hensyn til rettigheter, avhenger av den kommersielle modellen man opererer etter.

Les mer om innovasjon på arbeidsplassen her.

Norsk bærekraft gir kvalitet

I Norge kan vi også tilby unike bærekraftige råvarer, som trevirke og aluminium, samt en effektiv produksjon som går på ren energi. Med krav om livsløpsanalyser og klimaregnskap for hvert enkelt produkt, vil Norge kunne bygge et klart konkurransefortrinn med lavt miljøavtrykk. Dette burde gjenspeiles i markedsføringen internasjonalt.

Norge kan ikke konkurrere om å være billigst. Norge er et høykostland, tross at vi kan vise til høy effektivitet i produksjon, med økt automatisering og robotisering. Vi må med andre ord satse på kvalitet. Vi må bygge inn metaverdier med sterke merkevarer, hvor spydspissen blir unikt design og bærekraft.

Les om 3D-printing i ferdigvareindustrien her.

I arbeidet med å bygge merkevare med unikt design som skal konkurrere internasjonalt, vil det være avgjørende å sikre at man har en god IP-strategi i bunn, som sikrer at all investering i design og merkevaren er beskyttet.

Vestre leverer røffe utemiljømøbler med lang levetid, som er resirkulerbare og har et unikt funksjonelt design. Dermed har de truffet en nisje som matcher Norge som avsender, og det vet publikum å sette pris på, nå sist på Times Square i New York.

Vi gleder oss til å følge dem videre på reisen.

 

Ta Onsagers IP-sjekk