Delingsøkonomien vil utfordre dagens transaksjonsbaserte forretningsmodeller med 3djeparts deling og formidling av varer og tjenester via nettet. Det formelle eierskapet til varemerker, tekniske løsninger og design vil da bli en enda viktigere verdi for bedriften.

Fenomenet «delingsøkonomi» hadde opprinnelig et klart ideologisk tilsnitt, hvor ressursutnyttelse og miljøhensyn sto sterkt. I DN forteller førsteamanuensis Peder Inge Furseth ved BI, forsker på tjenesteinnovasjon, om en dreining i delingsøkonomien fra idealistiske byttehandler til nye, mer profesjonelle næringer med mulighet for profitt.

«Delingsøkonomien er et sosioøkonomisk system basert på deling av menneskelige og fysiske ressurser», sa professor og leder, Senter for tjenesteinnovasjon, NHH, Tor W. Andreassen. [tweetthis]#Delingsøkonomien er et sosioøkonomisk system basert på deling av menneskelige og fysiske ressurser[/tweetthis]

I Danmark har designeren bak KATVIG®, som betegnes som et av de mest bærekraftige klesmerkene i verden, lansert en ny leasingtjeneste for klær til de minste. Noen vil tenke at dette er regulær utleievirksomhet, andre bejubler de ressursmessige aspektene av slik drift.

Alt dette er innenfor sekkebegrepet delingsøkonomi, ev. også sirkulærøkonomi. De nye forretningsmodellene reiser en rekke problemstillinger knyttet til skatt, arbeidsmiljølovgivning, tilsyn osv.

 

Økt behov for sikring av varemerker og tekniske løsninger

I et immaterialrettslig perspektiv betyr dette både nye utfordringer og muligheter. Det etablerte næringslivet kan oppleve bruk av egne rettigheter som ligger i grenseland mellom næringsvirksomhet og privat bruk. Dette kan skje ved at private aktører f.eks. leier, låner, videreselger eller bytter varer fra kjente produsenter, og i den forbindelse benytter kjente varemerker. Nye inngrepssituasjoner kan oppstå, og andre hensyn, som sosiale mediers spredingskraft, kan spille inn i vurderingen av håndhevelse av egne rettigheter. Samtidig vil de nye modellene åpne for nye muligheter. Professor Andreassen har i flere kronikker nevnt Avis’ oppkjøp av Zipcar, en timebasert bilutleietjeneste, som et eksempel på hvordan en mulig konkurrent kan bli en avdeling i egen bedrift.

«Vi følger debattene knyttet til delingsøkonomien med interesse. Etter vårt syn vil fremveksten av delingsøkonomi, og medfølgende forretningsmodeller, medføre et økende behov for å sikre bedriftens immaterielle verdier», sier advokat og IP-rådgiver Kristoffer Weltzien.[tweetthis]»Fremveksten av #delingsøkonomien, og nye forretningsmodeller, medføre et økt behov for IP»[/tweetthis]

Om vi er på vei inn i et «freelance» næringsliv, hvor vi skal «låne, bytte og lease os ind i fremtiden» (som det het i en kronikk i Politiken tidligere i år), eller ikke; nye måter å drive business på har alltid krevd ekstra årvåkenhet og strategisk tenkning. Til dette kan du leie kompetanse fra Onsagers AS.

Digitaliseringen gir enhver mulighet til å dele og formidle varer og tjenester via nettet uten selv å være vareeier eller autorisert tjenestetilbyder. Det formelle eierskapet av det som andre nå formilder og deler vil være viktig å ha på plass, avslutter IP-rådgiver Kristoffer Weltzien.

 

Ta Onsagers IP-Sjekk