Verdens mest innovative selskap, Salesforce.com, jobber kun i skyen. Hvordan vil dette endre måten vi gjør forretninger på, og hvordan lar disse ideene seg beskytte?

Mange kundeforhold og servicekonsepter er fortsatt «analoge», med stor avstand mellom kunde og leverandør. Dette kundegapet innebærer i praksis at man styrer kundeforhold og tar beslutninger i blinde.

Suksessfabrikken Salesforce.com har tatt sikte på å lukke kundegapet ved å koble kunden, serviceorganisasjonen, distributøren, produksjonen og bedriften opp til nettskyen. Med stadig flere enheter som kobles til skyen vil man kunne bruke en rekke API-er for å komme tettere på kunden mer enn noen gang, og til og med ligge i forkant av kundens behov.

 

Innovasjon i skyen

Salesforce.com, som er kåret til Forbes’ Most Innovative Company de siste fire årene, har skjønt at fremtiden ligger i nettskyen. Med Slagordet «No Software» som parole tar de et klart retningsvalg i retning av skyen.

Deres visjon er å lukke kundegapet ved å koble sammen flest mulig enheter med sanntidstilgang, populært kalt «Internet of Things» (IoT), slik at man i fremtiden kan ha kontroll på produktet ute hos kunden. Det gir også mulighet for proaktiv service, opplæring og oppgradering som en del av kundeforholdet.

 

Patentutfordringer med IoT

Mange deler av teknologien som kreves for IoT kan være vanskelig å patentere, da europeisk rettspraksis er klar på at programvare og forretningsprosesser ikke er patenterbare. Likevel er det mulig å beskytte datamaskin-implementerte oppfinnelser som har en teknisk effekt, under forutsetningen at oppfinnelsen tilfredsstiller de andre kravene for patentbarhet, som at det skal være nytt og oppfinnerisk.

Les mer om hva som kreves for patent på programvare og hva som skal til før kode regnes som patenterbar, intelligent tekst.

 

IoT krever ofte lisens for å bli sømløs

En annen utfordring relatert til patenter og IoT er behovet for å bruke standardiserte løsninger for å kunne oppnå en fullverdig sømløs løsning.

IoT dreier seg om å koble sammen forskjellige etablerte kommersielle kilder, i tillegg til nye objekter, uten å ødelegge eksisterende arkitektur. Dersom disse standardiserte elementene i arkitekturen er patenterte krever det lisens fra eierne av patentene. Noen ganger blir også tredjeparter som bruker teknologien tvunget til å krenke disse patentene for å få frem sine egen nye innovative tjenester.

Hvis vi ser på smarttelefonsegmentet, hvor man ofte har tilsvarende problem med såkalte «viktige standard komponenter» (Standard Essential Patents – SEP), har det fra flere rettslige hold vært lagt ned krav om at SEP-patenter må gjøres tilgjengelig via lisens, og til rimelige og ikke-diskriminerende betingelser (les: tvangslisens).

Les mer om innovasjon innen skytjenester og hvilke muligheter og utfordringer Onsagers ser rundt immaterielle rettigheter i skyen.

Du kan blant annet lese mer om:

  • Real time sales med IoT
  • Proaktiv service med IoT
  • Markedsføring = overlegen 1:1 service med IoT
  • Community building and sharing
  • APP’en binder sammen trådene
  • Big data

 

Les mer om patent