Mange bestemmer seg for å patentere uten å vurdere om det vil være en hensiktsmessig og strategisk investering for bedriften. Med vår nye tjeneste, Onsagers patentbarhetsvurdering, får du en profesjonell vurdering av din tekniske løsning, og dermed et godt grunnlag for gode strategiske beslutninger.

Det er ikke all teknologi som lar seg patentere, og selv om du skulle oppnå patentbeskyttelse er det ikke gitt at dette er den beste beskyttelsen teknologien din kan få. Derfor er det viktig å gjøre gode vurderinger tidlig i prosessen.

Vi lanserer nå den digitale tjenesten Onsagers patentbarhetsvurdering, som gir deg vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning – før du går i gang med forundersøkelser og selve patentsøknaden.

Dette får du i en patentbarhetsvurdering

Ved å bestille vår patentbarhetsvurdering får du en skriftlig vurdering av mulighetene for at din tekniske løsning kan beskyttes med patent. I en samlet rapport får du også råd og nødvendige verktøy som gjør deg klar for å snakke med potensielle investorer og partnere.

Patentbarhetsvurderingen gir en grundig gjennomgang av de formelle kravene til teknisk effekt. Dette kan brukes som dokumentasjon til videre arbeid mot patent og er en klar indikasjon for investorer og partnere om at den tekniske løsningen innfrir formelle krav.

Rapporten beskriver hva ved din din teknisk løsning som kan være egnet for patentering, før et patent er levert inn. Du får også en overordnet vurdering og anbefaling om bruk av andre IP-virkemidler som sikrer forretningen rundt den tekniske løsningen.

Ved å bestille en patentbarhetsvurdering til 5000,- kroner fra Onsagers får du:

  • Et dokument som oppsummerer vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning
  • Et godt grunnlag for strategiske beslutninger, dokumentasjon for investorer etc.
  • Veiledning om veien videre, også der patentering ikke er vår anbefaling

Basert på dette vil du raskt og kostnadseffektivt få avklart om du bør gå videre og søke om patent, eller om du bør vurdere andre måter å beskytte dine immaterielle verdier på.

Slik bruker du en patentbarhetsvurdering

Skal du skaffe investor(er) vil en formell patentbarhetsvurdering fra en av våre IP-eksperter gi et tryggere og bedre utgangspunkt for investering i din virksomhet. I dokumentet finner du også utkast til en NDA (konfidensialitetsavtale) som du kan bruke i møter med tredjepart.

Det kan også være lurt å investere i bistand fra våre advokater til å utforme en samarbeidsavtale som kan brukes i tilfeller der man ønsker å trekke flere inn i prosjektet, eller der en tredjepart skal lage en prototype eller stå for produksjon.

Ta første steget mot patent i dag

En patentsøknad er i mange tilfeller en stor og langsiktig investering. Vi gjør det enklere å komme i gang ved å dele prosessen inn i tre steg.

Steg 1) Patentbarhetsvurdering

En profesjonell vurdering av om løsningen har en teknisk effekt, og om den innfrir de formelle, tekniske kravene til patent.

Steg 2) Forundersøkelse

Søk etter kjent teknikk i ditt marked. Et søk skal avdekke om den tekniske løsningen er ny og har tilstrekkelig oppfinnerhøyde.

Steg 3) Patentsøknad

Vi utformer et patent og sikrer at søknaden er tilpasset bedriftens strategi, og at kriterier og frister overholdes.

Ved å starte med en patentbarhetsvurdering får du en kostnadseffektiv avklaring på om din tekniske løsning lar seg patentere og om et patent kan bli en god investering for bedriften.

Bestill Onsagers patentbarhetsvurdering her.

New call-to-action