Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.

Det er paraplyorganisasjonen the European Telecommunications Standards Institute (ETS) som er ansvarlig for utviklingen av den nye 5G-standarden.

3. mars 2017 valgte Ericsson AB å informere ETS at de allerede nå har satt et pristak på det de ønsker å ta i royalties for sin patenterte teknologi. Dette er en klar beskjed til markedet om at Ericsson AB er villig til å lisensiere ut sine patenter til såkalte FRAND-betingelser (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) dersom deres teknologi vil inngå som en del av den fremtidige standarden for 5G. Ericsson AB informerer at de ønsker å ta opptil 5 dollar for hver enhet i det øvre prissjiktet – typisk toppmodellene til Apple og Samsung – og ikke mindre enn 2,50 dollar per enhet i det nedre prissjiktet.

Denne tidlige signaliseringen av pris på lisensiering av Ericssons teknologi oppnår strategisk flere mål:

Ericsson AB øker sannsynligheten for at teknologien som er dekket av deres patenter vil inngå i standarden ved at de allerede nå uttrykker vilje til å lisensiere til såkalte FRAND-betingelser (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Dette betyr at Ericsson AB garanterer like betingelser for alle lisenstakere til fornuftige og rettferdige betingelser. Dette er en forutsetning for at ETS skal velge å inkludere patentene til Ericsson som en del av den nye standarden.

Prisantydningen er også ment å gi et klart signal til de viktigste produsentene av fremtidige produkter basert på 5G-teknologien. Ericsson AB ønsker å gi disse en klar prisramme slik at de allerede nå kan velge å benytte teknologien i Ericssons patenter i sine nye produkter. Dersom de tunge aktørene i mobiltelefonindustrien allerede nå velger å basere seg på teknologien til Ericsson AB vil dette øke sjansen for at teknologien inkluderes i den fremtidige standarden.

Sjansen for senere rettslige tvister om royalties fra tredjepartsselskap minsker også ved at Ericsson allerede nå setter et tak på sine royalties. Rettstvister om royalties har medført store kostnader for Ericsson AB de senere årene. Dette søker de å unngå ved tidlig å gå ut med en prisramme for lisensiering.

Dersom Ericsson AB lykkes med å få inn sin patenterte teknologi som en del av den nye 5G-standarden sikrer de seg betydelige inntekter fra royalties i patentenes levetid. Dette er fordi patentene da blir såkalte Standard Essential Patents (SEP), og dermed representer de teknologi som må lisensieres inn av alle som ønsker å følge standarden i sine produkter.

Ericsson AB har allerede hatt store inntekter av sine SEP’er i standarden for 4G/LTE, der de eier omtrent 25–30 % av patentene som inngår. De har inntekter på omtrent SEK 10 milliarder i året fra IP-royalties. Denne inntektskilden ønsker de å videreføre inn i etableringen av neste generasjons nett.

Les mer om patent