Designbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte dine produkters design kommersielt. Måten produktet er utformet på kan være et viktig differensierende element som avgjør produktets suksess. Riktig vern hindrer andre i å kopiere ditt produkt.

I tillegg til at kopiprodukter kan spise av dine markedsandeler, er de ofte av dårligere kvalitet. Dette kan bidra til å svekke omdømmet til dine produkter. Designregistrering gir deg enerett til kommersiell utnyttelse av produktets utseende og gir et bedre utgangspunkt for å stoppe kopister.

 

Derfor skal du registrere designet ditt

Enerett på kommersiell utnyttelse gjør at dere kan hindre andre i å bringe kopier ut på markedet. Dette sikrer investeringene dere har gjort i design, og sørger for at dere kan få langsiktig verdi av designet.

I tillegg bidrar det til å vise dere som en seriøs aktør, med trygge rammer for samarbeidspartnere og investorer. I tillegg kan designregistreringen bidra til å forebygge konflikter og brukes som bevis i en konflikt. Dere får også kontroll på hvem som skal tjene penger på designet, for eksempel ved å lisensiere ut produktet.

 

Hva er et design?

Innen designbeskyttelse er design definert som utseende/form på et produkt eller emballasje. Et godt design på et produkt skal dekke sluttbrukerens behov på alle felt, også når det gjelder følelser eller identitet. Det forenkler gjerne opplevelsen for brukeren, og gir en unik mulighet til å bygge merkevare og ta nye markedsandeler.

Designet gir uttrykk for produsentens kvalitet, kreativitet, teknisk nivå og seriøsitet, og er avgjørende for produktets suksess i markedet. For at en bedrift skal lykkes med et produkt, må derfor designet sees på som en nøkkelfaktor som behøver en like klar strategi som andre sektorer i markedsføringskonseptet.

 

Hvilke design kan registreres?

Et design som skal registreres må være unikt. Det kan ikke finnes andre registrerte design som gir samme helhetsinntrykk. Det må også være nytt – dersom du allerede har vist designet på markedet, må det designregistreres innen 12 måneder. (Norge og EU)

Dere kan få enerett til utseendet på hele produktet, eller deler av et produkt. Designregistrering omfatter også logoer, skjermikoner, mønster eller f.eks. kaféinteriør.

Det er viktig å merke seg at det kun er utseendet man får enerett på. Har man unik funksjonalitet/teknologi havner dette under patentbeskyttelse.

 

Slik går du frem

Søknader om designregistrering sendes til Patentstyret. Før dere leverer inn en søknad bør dere kartlegge eksisterende designregistreringer, og vurdere om dere bryter andres rettigheter.

Onsagers har juridisk og teknisk kompetanse som kan støtte dere i kartleggingen og gi råd om strategisk bruk av designregistreringer. Vi kan også bistå med selve registreringen i Norge og andre markeder, støtte koordinering av designportefølje, protester mot andres designregistrering og gi råd knyttet til lisensiering av produkter.

 

Trenger du råd om designregistrering?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med eller et møte med en av våre fageksperter

Les hvordan store nettsalgsaktører jobber for å stoppe kopier av registrerte design

Les mer om patent