Både på CES-messen i Las Vegas, i tweets fra Elon Musk og øremerkede midler fra president Obama, vises en økt tro på selvkjørende biler i nærmeste fremtid.

Teknologi for selvkjørende biler vil virkelig ta av i 2016. Nå står vi ovenfor en oppsving i segmentet, som omfatter tilkobling til informasjon og datatjenester, kjøreassistenter, og på sikt kommersielt tilgjengelige autonome biler.

Mange har sikkert hørt om Googles selvkjørende biler, men sannheten er at det verken er Google eller Tesla som sitter i førersetet for utviklingen. Det er noen helt andre som har teknologien som vil føre til fullverdige løsninger for biler som kjører av seg selv.

Musk-tweet-summonBildetekst: Senest 10. januar Twittret Elon Musk om muligheten til å «tilkalle» sin bil innen 2 år.

På årets CES-messe var det en økning på 25 % i plass dedikert til bilbransjen, en klar indikasjon på at den for alvor er på vei inn i teknologisfæren, eller vice-versa.

Bilens førerhus blir episenteret for mye av innovasjonen fremover både fra bil- og teknologiselskaper

 

3 teknologiområder for selvkjørende biler

Teknologiselskapene har begynt å involvere seg tungt i bilsegmentet. Moderne biler har i praksis blitt en stor datamaskin på hjul. Bilbransjen har tradisjonelt ikke vært flinke til å drive utviklingen, men når det gjelder teknologi rundt selvkjørende biler er de på hugget.

Bruker vi tekniske nyvinninger i form av patenter som en proxy-variabel for utviklingen innen segmentet selvkjørende biler, kan vi få et klart bilde av hva som skjer på de ulike tekniske områdene. Med en analyse fra Thomson Reuter, som tar for seg 22 000 patenter over en femårsperiode, kommer det klart frem hvem som er best posisjonert, og hvem som burde finne samarbeidspartnere for å få alle delene på plass til årets bilrace.

Bilindustri-Graf-1A

Graf 1 – totalutvikling av patenter de siste 5 årene innen segmentet for selvkjørende biler.

Ser vi på patentdata relatert til selvkjørende biler, er det naturlig å dele teknologien inn i 3 områder: Telematikk, kjøreassisterende teknologi og teknologi for selvkjørende biler. Teknologi knyttet til selvkjørende biler er i sterkest vekst, assisterende teknologi vil sannsynligvis flate ut og gå over i «selvkjørende»-kategorien, men telematikk forventes å få et vesentlig løft fremover.

Ser vi nærmere på patentdata som er relatert til selvkjørende biler blir det tydelig at enkelte selskaper er bedre rustet for fremtiden enn andre, mens navnene mange først tenker på – som Google og Tesla – må finne seg samarbeidspartnere for å henge med.

 

Telematikken girer opp

Utviklingen innen telematikk og implementering av tjenester i bilen har faktisk gått ganske sakte, noe som gjenspeiles i patentlitteraturen. Etter at vi fikk trådløs kommunikasjon i bilen har det vært en jevn, men overraskende treg utvikling. Ser vi på hvem som har drevet kategorien de siste årene, er amerikanske og koreanske selskaper i tet.

Telematikk – tillater bilen å kommunisere med andre mens den er på veien og benytte en strøm av data til å sikre en trygg og fornuftig rute, oversikt over nødvendige og nyttige tjenester, og utføre enkle oppgaver ved hjelp av talestyring. Dette omfatter alt fra tradisjonell telekommunikasjon til veitjenester og underholdning. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. GM (US)
 2. Hyundai (S Korea)
 3. Marvell (US)
 4. LG (S Korea)
 5. Denso (Japan)

Bilindustri-Graf-2

Graf 2: Telematikk, patenter per selskap

En av de åpenbare utfordringene videre blir å komme frem til hvilken av de ulike tekniske løsningene som skal bli standarden. Google, Amazon og Apple er noen av de store «eierne» av forbrukernes økosystemer i dag, og ønsker også å få teknologiplattformen sin inn i de selvkjørende bilene. Det blir da et forhandlingskort som bilindustrien vil bruke tid på og forhandle om for å få på plass.

Det kan som et eksempel nevnes at Ford har vært i førersetet på å pushe på en open-source-plattform kalt SmartDeviceLink for smarttelefoner, som kan håndtere flere operativsystemer og ideelt sett bli en bransjestandard.

 

Kjøreassistenten er opptakten

Før du kan løpe, må du lære å gå. I dette tilfellet er det kjøreassistenten som får ansvar for mindre oppgaver ved kjøringen, som parkering, bremsing og varsling. Denne teknologien vil videreutvikles og få stadig større ansvar. På CES 2016 introduserte BMW sin køassistent som tar over kjøringen ved saktegående køer. Parkeringsassistenten har allerede blitt en kjærkommen assistent som sjåføren har lært å stole på. Dette er viktige steg i jobben med å bygge ned de personlige barrierene mot å gi fra seg styringen til bilen.

Kjøreassistent – automatiserer og forbedrer systemer for sikring og bedring av kjøreegenskapene når en fører styrer en bil. Vi snakker eksempelvis om teknologi som skal hjelpe fører å unngå kollisjoner gjennom å varsle eller å ta over styring for å unngå farer. Teknologien omfatter blant annet ryggesensor, fotgjengersensor, feltvarsling og intelligent bremsing. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. Bosch (Tyskland)
 2. Toyota (Japan)
 3. Hyundai (S Korea)
 4. Daimler (Tyskland)
 5. Continental (Tyskland)

Bilindustri-Graf-3

Graf 3: Kjøreassistent, patenter per selskap

Det som sikkert overrasker mange, er at det er teknologiselskapet Bosch som klart har mest teknologi innen kjøreassistentteknologi. Innenfor kjøreassisterende teknologi vil det være fullt fokus på sensorer og programvare som er koblet opp mot internett – utgjør da «internet of things».

Se Bosch sine innovasjoner rundt selvkjørende biler her

Vi vil også se en rekke selskaper innen telekom, digitalisering og halvlederteknologi som vil videreføre sin teknologi til nye bruksområder og formål innen bilindustrien.

Les mer om «Internet of patents» her

 

Japan i front på selvkjørende biler

Patenter har vist seg å være en god målestokk for hvilken suksess og utbredelse en gitt teknologi får. Når vi ser på hvem som er mest forberedt på å realisere drømmen om selvkjørende biler, er Japan allerede milevis foran alle andre aktører, med 4 av de 5 øverste plassene på antall patenter innen kategorien. Toyota er klart mest forberedt med hele 1 400 patenter, som er dobbelt så mange som neste aktør på listen.

Selvkjørende biler – fremdrift og styring av bilen skjer nå uten hjelp av mennesker. Det brukes sensorer, kontroll- og navigasjonsutstyr som responderer smart på omgivelsene når man ferdes fra A til B. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. Toyota (Japan)
 2. Denso (Japan)
 3. Bosch(Tyskland)
 4. Nissan (Japan)
 5. Honda (Japan)

Bilindustri-Graf-4

Graf 4: Selvkjørende biler, patenter per selskap

Det ble annonsert i januar at Toyota skal opprettet flere forskningsinstitutter, TRI (Toyota Reseach Institute), nær forskningsmiljøer som MIT og Stanford, med planer om å ansette flere tunge profiler innen kunstig intelligens (AI) og robotteknologi. Det er tydelig at Toyota mener alvor med sine planer om beholde føringen i dette segmentet.

Google_car

Google er rangert som nr. 19 på listen over de med mest patenter innen teknologien knyttet direkte til selvkjørende biler. De har derimot vært tidlig uten med sin prototype som har vært på veien i flere år uten å selv ha påført andre skader. Foto: Google

Teknologi- og medieselskaper som Apple, Google og Samsung har definitivt også mye å bidra med i en selvkjørende bil, dersom vi ser på det som gjenspeiles i patentlitteraturen. De mangler derimot erfaring med å overføre sin teknologi til samlebåndet, og trenger derfor å se etter partnere som kan ta med seg deres teknologi inn i førerhuset. Det er derfor forventet at vi vil få se mange spennende partnerskap, hvor samarbeidsmodeller for teknologioverføring og eierskap av det som utvikles (les: immaterielle verdier, og da spesielt patenter og know-how) vil stå meget sentralt.

Apple, Google og Samsung trenger partnere for å få tilgang førerhuset. Patent kan være inngangsbilletten.

Les mer om Teknisk samarbeid for å skape vinn-vinn

 

2016 vil være et år med konsolidering

PÅ CES 2016 var alle aktørene innen bilindustrien, Telecom og IoT samlet i sin fineste stas. Ryktene gikk om hvem som ville by opp hvem til dans. Noen viste bare egne kunster og muskler, mens andre kurtiserte potensielle beilere, og nye partnerskap ble dannet.

I januar kom det også et sterkt signal om at løpet starter nå og at Barak Obama vil ha med de amerikanske aktørene. Han har satt av 4 milliarder dollar til pilotprosjekter som skal øke adopsjonen til selvkjørende biler i hjemlandet (les mer).

For å se hvem som sitter i førersetet til å skape de nye selvkjørende bilene er patenter essensielt, da de gir oss innsikt i hvilken teknologi hvert selskap sitter på. Patenter gir også en klar indikasjon om innovasjon for et gitt selskap er satt i system med en klar retning. Noen selskaper benytter andre IP-strategiske virkemidler som hemmelighold eller offentliggjøring, slik som Tesla.

Les mer om Teslas IP-strategi her

Les mer om IP-strategi