Å beskytte varekategorier som sko og klær mot kopier, har vist seg å være en nesten umulig oppgave ut over varemerkebeskyttelse. Ny teknologi, som 3D-printing, NFC-chips og blockchain, kan være løsningen.

Å produsere en vare på en lisensiert fabrikk gir ofte risiko for kopier. De som kopierer produktet trenger ikke investere i forskning, utvikling eller markedsføring, og kan derfor selge produktet til en lavere pris.

Jo mer ettertraktet varene er, jo sterkere blir incentivet til å kopiere.
Tradisjonelt har formell varemerkebeskyttelse ikke vært nok for de store, populære merkene. Ofte er det også satt inn «fysiske» virkemidler for å hindre at varen blir kopiert.

Beskyttelse i produksjonsmetoden og materialer

Til nå har sko- og tekstilindustrien brukt to «fysiske» virkemidler for å bekjempe kopiering. Enten ved å se på innovasjon i produksjonsmetoden, eller ved å jobbe med utvikling av nye materialer.
Ved å benytte nye materialer og metoder, skiller originalen seg fra kopisten med produkter som ser og føles bedre enn det kopistene greier å lage.

Ser man på det nye løpesko-konseptet til Nike, Flyknit, «flettes» løpeskoene som sokker, noe som krever helt nytt produksjonsutstyr, og som i tillegg gir et nytt materiale og utseende på skoen. Å kopiere denne skoen vil ikke bli enkelt. Likevel vet man at det ikke vil ta lang tid før kopistene klarer å kopiere produksjonen av også denne nye sko-teknologien.

Se hvordan Nike, med Flyknit, har utviklet en helt ny sko-teknologi som er vanskelig å kopiere: https://youtu.be/umitxlpeeto

Sertifikater og lignende har vært vanlig for klokker, våpen og lignende produkter av høy kvalitet. Nå kommer tilsvarende løsninger stadig oftere for også vesker, klær, mat og mer. Det har vært forsøkt å innføre en rekke autentiseringsløsninger, men kopistene har klart å kopiere disse også.

Sertifiseringsteknologien er i stadig utvikling, med blant annet sentraliserte databaser, digitalt lesbare koder og ultrafiolett tekst, men nå går en liten skoprodusent i New York nye veier med bruk av blockchain.

Hvordan forsvare et «premium» fra kopister?

Hva gjør man da, om man som en liten leverandør har landet en stor skoavtale med en superstjerne?

Dette spørsmålet måtte den brooklynbaserte skoprodusenten Greats finne svar på. Det nye skomerket med unge eiere valgte å omfavne den nye teknologien som var tilgjengelig, og fant en helt ny og tilsynelatende kopisikker løsning.

Deres nye sko, Beastmode 2.0 Royal Chukkah Sneakers, var støttet av NFL-stjernen Marshawn Lynch «The Beast» og skulle dermed forsvare en pris på 149 dollar. Denne måtte sikres godt mot kopiering.

Registrering av alle skopar i en blockchain

Gründerne bak Greats fikk 3D-printet en «smart tag» som ble integrert som en del av skoen. Denne «smart taggen» inneholdt en NFC-chip, hvor hvert skopar ble tildelt en unik ID og ble registret i en blockchain hvor all historikk om hver enkelt sko ble lagret. Ved å skanne skoen med en mobiltelefon, kunne man verifisere at skoen var ekte og at du var eier av et unikt blockchain-registrert skopar.
I sin smart tag-løsning bruker Greats både 3D-teknologi, NFC-avlesning og app-utvikling for å registrere skoene i en blockchain. Dette gjør hver enkelt sko sporbar og kopisikker.

Når en transaksjon var gjennomført og godkjent av både kjøper og selger, ble informasjon om eieren lagret i en felles informasjonskjede, også kalt blockchain. Dersom man skulle ønske å selge skoen videre, måtte man endre eier av skoene, og på denne måten verifisere kjøp og salg. Historikken ble lagret i en blockchain, akkurat som en Bitcoin-transaksjon.

Blockchain-historikk

Selv om det alltid vil være noen som er interessert i å kjøpe en sko som ligner på originaldesignet, vil en slik smart tag-løsning i alle fall hindre at kopisten kan ta ut det samme «premiumet». En kopiert sko vil ikke bli verifisert som ekte, da den ikke er registret i en blockchain.

På denne måten kan leverandøren Greats holde kontroll på hele verdikjeden, og gjøre det nesten umulig å selge kopier. Vi vil følge med på utviklingen av smart tags, og ikke minst på Greats’ spennende prosjekt i tiden fremover.

Selv om teknologien endrer seg, er målet stadig det samme: Å sikre at du får kvaliteten du betaler for, og støtter de du ønsker å støtte.

Les mer om patent