For å opprettholde konkurransekraften er det viktig å sikre seg immaterielle rettigheter i de markedene bedriften opererer. Det medfører at man bør ha rutiner for overvåking og håndhevelse i landene der bedriften har virksomhet.

Dersom din bedrift opererer i utlandet, enten direkte eller gjennom partnere, bør det foretas grundig vurderinger av hvilke immaterielle rettigheter bedriften bør opprette, med hensyn på hvilke land virksomhet finner sted i. Bedriften bør ha en målrettet IP-portefølje som verner om de riktige elementene og som bedriften har mulighet til å følge opp i ulike markeder.

 

Hvordan håndheve IP-rettigheter i utlandet?

For å kunne håndheve sine IP-rettigheter, må man overvåke konkurrentene i de ulike markedene for å oppdage om krenkelser finner sted. Videre anbefaler vi at man her definerer en policy på hvilke tilfeller og omfang man skal reagere og håndheve rettighetene.

Det kan være utfordrende å håndheve sine rettigheter i utenlandske markeder. Det er store forskjeller både på regelverk og praksis fra land til land. Dersom rettigheter krenkes, vil bedriften ha behov for å benytte lokale rådgivere som kjenner markedet, den lokale praksisen og som kan bestå med rådgivning for bedriften i å vurdere hvordan disse sakene bør håndteres.

Onsagers har et bredt, internasjonalt nettverk bygget opp over flere tiår, og vil benytte dette nettverket for sikre den beste ekspertisen i det aktuelle markedet.

 

Bistand med håndhevelse i utlandet

I tillegg til et omfattende, internasjonalt nettverk, har Onsagers advokater i Norge bred erfaring med IP-saker i utlandet. Mange har jobbet i internasjonale fora, som den europeiske patentorganisasjonen, EPO, og WIPO, som er verdensorganisasjonen for immateriell rett. Flere av våre rådgivere er sertifiserte som europeiske patentrådgivere (EPA) med kompetanse på europeisk patentlovgivning, og vi har Norges eneste rådgiver med rett til å prøve IP-saker i USA.

Det internasjonale nettverket vårt er globalt, og sikrer at vi alltid kan ha de beste lokale representantene som forsvarer vår klienters interesser.

Trenger du råd eller bistand rundt håndhevelse i utlandet? Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte med en av våre rådgivere. 

Les mer om IP-strategi