Ny rapport viser at salg av kopiprodukter fører til tap av store verdier og mange arbeidsplasser i sportsutstyrsbransjen i Europa.

En fersk rapport fra The European Observatory on infringements of Intellectual Property Rights viser store tap som følge av falske merkevarer innen sportsutstyr.

  • 500 millioner Euro i tapte salgsinntekter i EU
  • 6,5 % av omsetningen i snitt per EU-land
  • 2 800 tapte jobben som direkte årsak.

Beregningene viser at de genuine merkene går glipp av hele €500 millioner hvert år i tapte inntekter. I tillegg til dette kommer samfunnskostnader, som tapte arbeidsplasser, tapte moms- og skatteinntekter som følge av varer som produseres utenfor det lovlige markedet.

For produsentene av sportsutstyr er en vel så stor tilleggskostnad tapet av omdømme og særegenhet som følge av at kopiprodukter med lav kvalitet selges under deres merke.

Les mer om varemerke er din viktigste eiendom her.

 

Spania skiller seg ut

Rapporten tar kun for seg EU, og sier dermed ikke noe direkte om Norge. Det er like fullt verdt å merke seg at andelen falske varer i sammenlignbare land som Sverige og Danmark ligger under snittet i EU. Dette skyldes nok både god kontroll på markedet og generelt bedre økonomi. Det kan heller ikke utelukkes at skandinaviske forbrukere kjøper falske varer på feriereiser i andre land, som Spania.

Ser vi på %-andelen av salget som går tapt til kopivarer, ligger de baltiske landene sammen med Spania og Hellas i front. Her er det Finland, Nederland og Danmark som skiller seg positivt ut.

Turistland-GRAF

Ser vi derimot på størrelsen av markeder og salg av kopivarer, er det Frankrike og Spania som skiller seg ut som de landene det foregår mest omsetning av kopivarer. De står alene for ca. 32 % av den totale omsetningen av kopivarer i EU.

Totalt sett ser vi at Spania skiller seg ut både i andel av salg som går tapt med 15,7 %, noe som tilsvarer en et omsetningstap på 76 millioner euro.

Full rapport er tilgjengelig her.

 

Bekjemp kopivarer med varemerkebeskyttelse

For produsenter av sportsutstyr viser rapporten klart viktigheten av å verne om sine rettigheter for å unngå å tape inntekter og omdømme. Varemerker kan registreres samlet for hele EU-regionen, og dermed sikre vern innen EU. Det er derimot ofte land utenfor EU som står for produksjonen av kopivarer, derfor anbefaler vi ofte å gå for en bredere beskyttelse av varemerke når man skal satse internasjonalt. Ved å registrere varemerkene får du blant annet viktige verktøy for å bekjempe salget av kopivarer ved å kunne stanse ulovlig import og salg.

 

New call-to-action