Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.

Kari Simonsen, en av våre patentrådgivere innen havbruk og fiskeri, deltok nylig på Frisk Fisk-konferansen i Bergen. Som for tidligere år fikk deltagerne en grundig gjennomgang av hvilke sykdommer som dominerer i de ulike regionene. Det store bildet er at lakselusa er og blir verstingen. Enn så lenge.

Fra scenen presenterte Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet en oppsummering av fjoråret og pekte på at resistensproblematikken har ført til økende grad av ikke-medikamentell behandling av fisken. Men erfaringene er ikke bare positive. Dette har ført til høy dødelighet som følge av stress og skade på fisken, og er et økende fiskevelferdsproblem. Lakselusa har vist seg å være svært tilpasningsdyktig, med stor evne til å utvikle resistens mot de tidligere mye brukte medikamentelle behandlingsmetodene. Det er derfor heller ikke uventet om de mekaniske avlusningsmetodene igjen fører til lus som evner å motstå også denne type behandling.

Christian_Abel_Onsagers_560

Christian Abel som er leder for Onsagers’ filial i Bergen deltok også på årets Frisk Fisk. Foto: Moment Studio

Les mer om Norge i føringen med hele 71 % av alle publiserte patentsøknader innenfor segmentet ikke-medikamentell behandling av lakselus her.

 

Fordelaktige egenskaper, vaksiner og fiskefôr

Konsernsjef i Marine Harvest, Alf Helge Aarskog, oppsummerte utviklingstrekk i bransjen. Disse trekkene gikk for øvrig igjen i flere av de faglige parallellsesjonene på konferansen. Det arbeides mye med å avle frem laks med fordelaktige egenskaper, eksempelvis med tanke på lakselusangrep. Det arbeides også stadig med utvikling av nye og bedre vaksiner og fiskefôr.

I følge Aarskog er dødeligheten i oppdrettsnæringen fortsatt alt for høy, med sine om lag 20 %, også større fisk dør sammenlignet med tidligere. Aarskog pekte også på at mekanisk avlusning har skutt i været, og han anslo at tapet som følge av svinn anslagsvis utgjør rundt ni milliarder kroner. Dette er om lag 10 % av den samlede eksportverdien.

 

God grunn til optimisme

Vi i Onsagers erfarer at det er stor innovasjonsvilje blant aktører tilknyttet aquakulturnæringen. Velkjente problemer er en opplagt driver for innovasjon. I oppdrettsnæringens tidligere år var antibiotikabruken høy, men er nå redusert med hele 99 %, takket være vaksiner mot en rekke fiskepatogener på 80-tallet. Et tydelig bilde på hva vi kan få til gjennom innovasjon. (Kilde: http://www.vetinst.no/nyheter/en-gladmelding-for-norsk-oppdrett)

Gjennom innovasjon har vi allikevel tro på at også lakselusa vil møte sin nemesis – forhåpentligvis om ikke altfor lenge. Det være seg gjennom mer motstandsdyktig fisk frembrakt ved genetikk og avl, eller gjennom lakselusvaksinering. Én ting er sikkert – den som kommer opp med en løsning som tar knekken på lusa og ivaretar fiskevelferd slik at dødeligheten, som følge av lakselusbehandling reduseres, har med rimelig sikkerhet lagt et skikkelig gullegg. Vi gleder oss allerede til neste Frisk Fisk-konferanse.

Les mer om hvorfor lokalprodusert norsk laks og lofotskrei burde sidestilles med betegnelser som Champagne fra Frankrike og Parma-skinke fra Italia med beskyttede betegnelser her.

Bidragsytere:

Kari Helene Simonsen

Christian Abel

Les mer om patent