Endringer i alkoholreklameforskriften 1. 11 lar produsenter og salgssteder vise flasker og logoer på nett. Nå kan norske bryggerier bygge merkevare på hjemmebane.

1. november ble nye justerte regler rundt det kontroversielle reklameforbudet mot alkohol innført. Målet for myndighetene er å skape et enklere og tydeligere regelverk som er lettere å håndheve. Vi forbrukere vil merke forskjellen ved at det vil være tilgang til mer informasjon om øl, vin og sprit, med bilder og nøkterne beskrivelser av produktene på internett, utsalgssteder, fagpresse og ved diverse arrangementer.

Med de nye reglene vil produsentenes varemerker bli enda viktigere, da er det lurt å starte med å sikre seg rettigheten på eget navn, logo og design, forklarer advokat og varemerkerådgiver Andreas Sætre-Hanssen.

Les mer om hva som kan skje om du ikke sikrer ditt varemerke – med eksempler fra norsk hotell- og restaurantnæring her.

 

Fortsatt ulovlig med alkoholreklame

I § 9-2 Reklame for alkoholholdig drikk står det fortsatt:

«Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester».

Forskjellen med de nye reglene er at døren åpnes på gløtt for bilder og bedre tilgang på faktainformasjon om alkoholdige drikker.

Retningslinjene legger fremdeles klare føringer mot alkoholpositivt budskap eller bilder, ingen fredede mediekanaler og totalt forbud mot alle kjente salgstricks i boka.

 

Åpner for å bygge merkevare i Norge

Det har vært vanskelig for norske produsenter å bygge merkevare i eget land. Nå kan vi kanskje se starten av en økt kjennskap og preferanse for norske merker fremfor de store internasjonale som man bli eksponert for når man er i utlandet.

Logoer og varemerker vil nå få betydelig økt eksponeringogså i Norge, dette åpner for en bedre innarbeidelse av varemerker, kommenterer Andreas Sætre Hanssen.

Med nye muligheter for å vise bilder, informasjon og redaksjonell omtale for norske vin-, sprit- og ølprodusenter, vil vi se store endringer på produsentenes egne nettsider, Polets nettsider og andre steder det vil være naturlig å finne faktainformasjon om alkoholholdige drikker.

På sikt kan nå leverandører som utnytter mulighetene med de nye reglene vise til innarbeidelse ved eksponering på Polets nettsider, oppslag i pressen og besøk på egne nettsider, noe som styrker deres IP-rettigheter, fortsetter Andreas Sætre Hanssen.

 

Modernisering og forenkling

Helsemyndighetene har innsett at de har mindre kontroll på dagens digitale kommunikasjonskanaler og utfordringer med håndheving av forbudet. Dette har endt opp i en mer moderne og enklere alkohollov som erstatter den noe uklare og lite kommersieltvennlige forbudet.

 

En oppsummering av Helse- og Omsorgsdepartementet om de vedtatte endringene:

  • Produsenter og grossister kan gi nøktern informasjon, herunder bilder, om produktene på sine hjemmesider, samt på arrangementer som messer, omvisninger og kurs.
  • Det åpnes for produktbilder i Vinmonopolets nettbutikker og andre nettbutikker med rett til alkoholsalg.
  • Salgs- og skjenkesteder kan gi informasjon om den alkoholholdige drikken de selger.
  • Lettere tilgang til faktainformasjon om alkoholholdige drikker.

I de nye bestemmelsene ligger det også noen forutsetninger om at kommunikasjonskanalene er relevante for forbruker, og at opplysningene som gis om produktet er nøkterne og ikke bærer preg av markedsføring.

«Opplysningene som gis om produktet skal være nøkterne, faktabaserte og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om produktenes egenskaper», Helsedirektoratet.

I forbindelse med at nye forskriftsbestemmelser trer i kraft, har Helsedirektoratet utarbeidet merknader til de nye bestemmelsene.

Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame, gjeldende fra 01.11.2015 (PDF, 2015)

I merknadene kommer det frem hva som defineres som markedsføring, massekommunikasjon og øvrige presiseringer.

«Så får vi se om de nye reglene vil bli lettere å håndheve, eller om det bare er å åpne Pandoras eske».

Les mer om patent