Møbel- og interiørbransjens høye målsetninger krever en langt mer aktiv tilnærming til immaterielle rettigheter (IP).

Norsk møbel- og interiørbransje er en stolt bransje, og med god grunn. I motsetning til andre viktige næringer i Norge, som olje eller fisk, har den ingen naturgitte fortrinn. Bransjen er bygget utelukkende på egen kompetanse og produktutvikling. Med 10 000 ansatte fordelt på rundt 1 600 bedrifter, og en omsetning på rundt 17 milliarder kroner årlig, er det også en betydningsfull bransje i norsk sammenheng.

I dag betjener bransjen i stor grad det norske markedet, men det er både ønske og vilje til å eksportere mer. Møbel+interiørkonferansen 2015 handlet derfor mye om potensialet for vekst gjennom eksport, og hva som skal til for å lykkes med det.

 

Trendene blir globale

Det finnes ikke ett enkelt svar på hva Norge skal leve av etter oljen, men møbel- og interiørbransjen er opptatt av at Norge kan bli en mye større eksportør av «det norske». I dag brer trender seg fort globalt, noe som påvirker både bransjen og produktene de utvikler.

Norsk møbelbransje kan dra fordel av at det skandinaviske ser ut til å bli en global trend fremover. Verden vil ha rent og funksjonelt design. Samtidig etterlyser bransjen at myndighetene skaper bedre rammevilkår for eksport.

Les mer om Ferdigvareindustriens tiltakspakke for økt konkurransekraft her

Selv om bransjen tradisjonelt har vært lønnsom ved å ligge i front og utvikle bærekraftige produkter, og ved at den har stor tro på egne innovasjonsprosesser og egen produktutvikling, ønsker mange en bedre tilrettelegging for at de kan orientere og tilpasse seg i det globale markedet.

Norge trenger flere bein å stå på. Det er bra at stadig flere vil ha design fra Norge – Monica Mæland, næringsminister

 

Bransjen som helhet kan bli flinkere

For å lykkes i det globale markedet er det viktig å sikre verdiene som skapes gjennom innovasjon og utvikling. Bransjen er avhengig av sine immaterielle verdier, og mange vil ha nytte av å tenke mer strategisk rundt IP-rettigheter på et tidligere stadium i sin produktutvikling.

I tillegg representerer bransjen mange av de internasjonalt mest kjente norske merkevarene. Immaterielle rettigheter brukes altså på veldig mange nivåer, men ikke alle bedriftene er like flinke til å passe på disse verdiene.

Noen ser immaterielle rettigheter som en investering, mens andre ser det som en ren kostnad og et nødvendig onde. Særlig er nok mulighetene til å beskytte design lite utnyttet. Selv om de fleste er klar over at de har behov for å sikre seg, finnes det kanskje ikke nok kunnskap om mulighetene som eksisterer.

Dette er en industri som ikke konkurrerer på pris, men på kompetanse og immaterielle verdier

Les mer om design skaper verdier fra designdagen 2015 her.

 

Trenger bevisstgjøring for å konkurrere

Verdien som ligger i immateriell eiendom, eller IP, er det som gir disse bedriftene konkurransekraft. Vårt klare råd er at de må ta et aktivt grep om immaterielle rettigheter tidligere i innovasjonsprosessen. På den globale markedsplassen er det mange aktører som er flinkere til å bruke disse mulighetene, så norske bedrifter som vil ut i verden vil i større grad måtte forholde seg til denne tematikken i takt med økt eksport.

Globale trender tyder på gode tider for skandinavisk design, en svak krone gjør eksport mer lønnsomt, og behovet for bransjer som vil leve etter oljen, forsvinner ikke.

Norske møbel- og interiørbedrifter gjør riktig i å satse på et internasjonalt marked nå.

 

New call-to-action