Når dere etablerer patent, varemerke eller designregistreringer, må disse forvaltes og vedlikeholdes for å realisere verdien i bedriftens IP-portefølje. Det er først når dere bruker rettighetene aktivt at dere får tilbake for investeringene i IPR.

Når man investerer i etablering av rettigheter, som patent, varemerke eller designbeskyttelse, bør man ha på forhånd vurdert hvordan man skal bruke disse rettighetene aktivt for å få verdi av investeringen. Selve etableringen av rettigheter er kun et utgangspunkt for få et konkurransefortrinn, men det er måten man forvalter rettighetene på som avgjør om investeringen gir avkastning.

 

IP-ledelse fra Onsagers realiserer verdien av dine investeringer

Forvaltning av rettigheter, også kalt IP-ledelse, omfatter løpende oppfølging av IP-porteføljen. Man bør man ha en IP-strategi i bunnen, som legger føringer for arbeidet med IP-ledelse.

Når vi hjelper våre kunder med forvaltning av IP-rettigheter, ber vi om å få innsikt i all kommunikasjon knyttet til bedriftens etablerte rettigheter, som inngrep og innsigelser. Deretter gir vi kunden en vurdering av hva de bør gjøre. Vi håndterer også de formelle kravene til fornyelse og videreføring av eksisterende rettigheter. Vi anbefaler at kunden ikke «shopper» rettigheter, men legger en IP-strategi som både omfatter etablerte rettigheter og andre immaterielle verdier som påvirker bedriftens konkurransekraft.

 

En helhetlig IP-strategi er nødvendig for kontroll på bedriftens IP

Når vi hjelper våre kunder med etablering av IP-rettigheter, anbefaler vi at det legges en IP-strategi som en del av etableringen. Denne omfatter ikke bare en plan for aktiv forvaltning av IP-rettighetene, men også en strategi for håndtering av bedriftens øvrige immaterielle verdier, altså IP.

Øvrige immaterielle verdier som inngår i strategien kan være lisensavtaler, know-how, arbeidsavtaler og dokumentasjon av viktig kunnskap og prosesser i bedriftens innovasjonsarbeid, som ofte er åpne og utsatt for IP-lekkasje. Dette er immaterielle verdier som ofte ikke kan beskyttes gjennom IP-rettigheter, men som man likevel bør beskytte med andre tiltak for å sikre vedvarende konkurransekraft.

 

Hva tilbyr vi innen IP-forvaltning?

Onsagers kan støtte virksomheter som ønsker å sette ut IP-forvaltningen helt eller delvis.

Blant tjenestene vi kan støtte dere med er:

  • dokumentasjon om strategisk grunnlag for etablering av IP-rettighet
  • ajourføring av saksdata, som bibliografiske opplysninger, frister, status og så videre
  • dokumentarkiv
  • rapporter, beslutningsunderlag, statusoversikt og budsjett
  • betaling av årsavgifter og fornyelser
  • porteføljeutvikling og strategisk analyse
  • oppdatering av informasjon om eierskap, lisensavtaler og forretningsdata

Dere får rask og enkel tilgang og oversikt over IP-rettighetene vi forvalter for dere gjennom verktøy som Onsagers Web Office og IP-App.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om hvordan Onsagers kan støtte dere med forvaltning av IP-rettigheter og tilhørende verdier.

Les mer om IP-strategi