Et patent gir bedriften rett til å hindre andre i å utnytte teknologien beskyttet i patentet kommersielt, og det etableres en trygg plattform for å skape verdier av løsningen.

Innovativ teknologi gir ofte smartere løsninger enn det som er på markedet i dag. Har man utviklet en ny løsning, bør man vurdere patentbeskyttelse for å sikre enerett til kommersiell utnyttelse og styrke konkurransekraften, samt at bedriftens investeringer i utvikling av teknologi sikres i og konverteres til et aktivum som kan benyttes i transaksjoner.

En unik teknisk løsning løser en konkret utfordring på en ny måte. Det er mulig å patentere deler av en teknologi eller prosess, eller sluttproduktet, om dette er noe helt nytt.

 

Derfor bør du søke enerett til kommersiell utnyttelse

Patentbeskyttelse er en av de sterkeste formene for eierskap til immaterielle rettigheter. Et patent skaffer ikke bare bedriften en mulighet til å hindre kopiering, men investorer får også økt trygghet og markedet får en forsikring om at andre ikke kan levere de samme løsningene uten tillatelse fra bedriften selv. Ved å etablere et godt, bredt vern som også tar høyde for videreutvikling og andre bruksområder, blir det mer krevende for andre å utnytte ideen kommersielt.

Med en solid patent som gir god dekning for enerett til kommersiell utnyttelse av en unik løsning kan du også skape ytterligere verdier ved å lisensiere ut denne patentbeskyttede teknologien. Enten verdien som skapes er monetær ved utleie av rettigheten i eget marked eller bruk at løsning i sekundære markeder. Eller om det åpner opp for strategisk viktige byttehandler (kryss-lisens) som sikrer markedsposisjonen og gir økt konkurransekraft.

 

Hvordan vet du om teknologien kan patenteres?

Flere kriterier ligger til grunn når Patentstyret vurderer søknader. Ideen må være en konkret løsning på et teknisk problem, være ny og unik og i en kategori det er lov å patentere.
For å forstå hva som skal til for å få enerett til deres innovasjon vil dere ha nytte av å snakke med bransjespesialister som kan deres område og fagfelt.

Onsagers ulike bransjeteam har teknisk og juridisk kompetanse som hjelper dere å ta nyvinninger fra idé til beskyttet patent. Hos oss møter dere fagfolk som forstår teknologien og hvordan den fungerer, vil utfordre deg på planer om videreutvikling og vekst ambisjoner internasjonalt, samt forstår hvilken teknologi den grenser mot.

Har du en unik, teknisk løsning som du vurderer å søke patent på?

Er ikke ditt produkt en teknisk løsning, finnes det andre metoder for å beskytte en unik idé. 

Bestill patentbarhetsvurdering