Bedrifter som driver teknologisk innovasjon har behov for å overvåke konkurrenter og marked. Det gjør det mulig å styre egen utvikling slik at man alltid skiller seg fra konkurrentene.

Konkurransesituasjonen for teknologiselskaper kan minne om et sjakkparti. Noen spiller sitt eget spill og bryr seg lite om konkurrentens trekk. Andre vurderer hvert mottrekk, og får et bedre grunnlag for å vinne. Med god overvåkning av konkurrenter og marked får dere grunnlag for å legge en god strategi som gir dere muligheten til å spille et bedre parti.

 

Hvorfor overvåke konkurrenter og marked?

Når dere vet hvilken teknologi konkurrentene beskytter og utvikler, får dere bedre innsikt i hva dere konkurrerer mot, og hvordan man selv kan ta sin teknologi videre. Om dere ikke kjenner til hvilke rettigheter andre i markedet har, kan man fort støte på utfordringer når man skal lansere egne prosjekter eller søke enerett på innovasjon.

Har dere et solid patent kan dette være et virkemiddel for å hindre konkurrerende produkter, men man må følge med i timen. Med god overvåkning kan dere fange opp nye teknologier så fort de er offisielle fra patentmyndighetene. Dersom konkurrenten kommer deg i forkjøpet kan man justere kursen i tide, og i noen tilfeller finne en ny og bedre kurs basert på konkurrentens siste trekk.

 

Viktig å vite hvem konkurrentene er

Før man setter opp en overvåkning er det viktig å definere konkurransebildet. Dette gjelder alt fra ulike tilknyttede patentklasser til konkrete firma og faren for substitutter. Når dere jobber med Onsagers på dette, vil vi sammen gå gjennom teknologien dere sitter på, inkludert rettigheter som patenter, design og varemerker, slik at vi kan fange opp alt som er relevant i overvåkningen.

 

Jevnlig oppdatert IP-strategi håndterer disruptiv teknologi

Utviklingen i markedet går stadig raskere, og selskaper kommer hele tiden med ny teknologi som utfordrer bransjer og bransjestandarder. Selv med solid overvåkning kan det være vanskelig å holde tritt med slike disruptive krefter. Vi anbefaler å ta jevnlige roadmap-møter med våre rådgivere for å motvirke eventuelle nye trusler som påvirker overvåkningen og bør inkluderes i IP-strategien.

 

Slik forholder du deg til endringer i markedet

Når det skjer endringer i markedet som fanges opp i Onsagers’ overvåkning, vil dette gå til en dedikert patentrådgiver som kjenner kundens teknologi, rettigheter og handlingsrom. Ut fra dette vil rådgiveren bruke aktuelle data for å komme frem til et «trekkforslag» for hvordan dere bør forholde dere til endringen.

Lurer du på hvordan du står i forhold til dine konkurrenter og hvilke trekk vi anbefaler for å styrke din posisjon?

Kontakt oss