Med lavere strømpriser, større konkurranse og høyere miljøkrav har det blitt tøffere i energibransjen. På Produksjonsteknisk konferanse i Stavanger møtte patentrådgiver, Endre Woldstad, en bransje med appetitt for innovasjon.

PTK 2017 er Energi Norges største konferanse, og har gjennom 25 år vist seg å være kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger. På årets konferanse møtte vi en bransje på jakt etter nye tekniske løsninger, som skal bidra til digitaliseringen på den ene siden og det grønne skiftet på den andre.

Norge er unikt ved at en svært stor andel av kraften er fornybar energi fra vannkraftverk. Kraftselskapene har vært gjennom store endringer, som startet med liberaliseringen av kraftmarkedet på 1990-tallet. Innovasjonen hos kraftselskapene har stort sett vært relatert til tekniske løsninger i forbindelse med nye utbygginger av anlegg og oppgraderinger av eksisterende anlegg. Det har vært lite fokus på å selge egenutviklede løsninger til et større marked.

 

Billig, grønn kraft

Det grønne skiftet har ført til konkurranse fra nye, fornybare kraftkilder, som for eksempel sol og vind. Prisen på kraft fra disse fornybare kildene synker raskt og kan bli en fremtidig konkurrent til vår egen nasjonalskatt: Vannkraften.

Dette stiller større krav til innovasjon og evnen til å endre seg. Det var derfor naturlig at forskingssenteret for miljøvennlig energi, HydroCen, fikk en sentral rolle på årets konferanse. Det er store forventninger til hvordan man skal klare å samordne innovasjonen til det grønne skiftet i hele energibransjen.

 

Smartnett – vannettet digitaliseres

Kraftselskapene har nå fokus på å bli «smartere», hvor man skal utnytte stadig rimeligere sensorteknologi for å hente flere og bedre data fra produksjonssystemer, distribusjonssystemer og fra forbrukere. I dag har man startet med å samle inn data fra sensorene som allerede finnes i anleggene, blant annet for å optimalisere vedlikeholdet og for å kunne forutsi risiko for havari. En av de store utfordringene som ble diskutert på konferansen var ettermontering av sensorer på eksisterende utstyr.

Bransjen ønsker å komme i gang med digitaliseringen, men ønsker også å lære av andre aktører før man tar skrittet ut selv. Den lave kraftprisen gjør det dessverre vanskelig å forsvare investeringer, og gjør at utviklingen går saktere enn man ønsker.

Les mer om Smart Grid – fremtidens elnett

 

Tunnelbygging for å løse flomskader

Endring i klima gir mer ekstremforhold i vannføringen, noe blant annet Voss og Odda har opplevd de siste årene. Fremover ser det ut til at flommene vil bli større, og trolig komme oftere. For noen tettsteder vurderes det å bygge tunneler for å lede vann bort fra bebyggelsen. Gjøres dette på en smart måte, kan det også bygges kraftverk i disse tunnelene.

På PTK 2017-konferansen fikk vi i Onsagers blant annet et hyggelig gjensyn med en tidligere kunde, Flow Design Bureau AS. Tilbake i 2007 utviklet og patenterte de et system og en fremgangsmåte for å redusere støy og vibrasjoner i sugerør under turbiner. Arbeidet ble gjort sammen med Troms kraftproduksjon, og i dag eier Statkraft Energi AS hele patentfamilien.

Skarsfjord_patentDen patenterte injeksjonsløsningen på 4MW-anlegget i Skarsfjord kraftverk i Tromsø. Vi ser at løsningen er montert på sugerørkonen. Foto: Ole G. Dahlhaug, NTNU.

Med et slikt system installert, kan kraftverk i større grad enn tidligere kjøre på lavere vannstrømmer, uten risiko for redusert levetid på anlegget grunnet vibrasjonene. Systemet er installert i Skarsfjorden (Troms), Skibotn (Troms) og Svorka (Møre og Romsdal). Sannsynligvis vil Statkraft Energi installere dette flere steder i landet.

 

Dog lite fokus på eksport av teknologi

Vi i Onsagers ser derimot at mer eksportrettet næring, som utstyrsleverandører, eksempelvis turbinprodusenter, generatorprodusenter og kontrollsystemleverandører, har bedre kjennskap til viktigheten av IP i sin forretningsstrategi, og dermed relativt ofte velger å beskytte egen teknologi med patent, slik at de trygt kan eksportere norsk vannteknologi.

Vi mener at også kraftselskapene, og til dels rådgivningsbedriftene som prosjekterer anleggene, bør vurdere om enkelte av de tekniske løsningene som utvikles kan beskyttes, slik at man kan øke inntjeningen ved å tilby løsningene til andre i bransjen.

Har du en idé som er verdt å beskytte innen elkraft? Ta kontakt med vår patentrådgiver, Endre Woldstad, for en uforpliktende samtale.

Les mer om patent