I Molde finnes et sterkt innovasjonsmiljø hvor Rapid Prototyping gjøres daglig. Med sin velutprøvde metode bistår ProtoMore både nytt og etablert næringsliv med å utvikle idéer og nye produkter.

Kunnskapsparken ProtoMore åpnet i 2016 Norges første InnovasjonsLAB. Med egenutviklet metodikk bistår ProtoMore både nye gründerforetak og etablerte små og mellomstore bedrifter med mer effektive og moderne innovasjonsprosesser.

Navnet ProtoMore viser til bedriftens ønske om at flere skal bruke mer prototyping, både som effektivt virkemiddel for økt læring i prosjekter, og ikke minst for å være mer kostnadseffektive og komme raskere til markedet med utprøvde idéer.

Prototyping og IP-rettigheter

Onsagers er ofte involvert i utviklingsprosjekter hvor bruk av prototyping kan gi prosjektene nye dimensjoner, også med tanke på IP-rettigheter. ProtoMore og Onsagers samarbeid startet i 2017. Siden den gang har vi hatt flere nyttige workshops og møter om spennende kunder og caser.

Der ProtoMore hjelper bedrifter med sin innovasjonsutvikling, bistår Onsagers med etablering, forvaltning og beskyttelse av bedriftenes immaterielle verdier.

Gründere har gjerne ikke etablerte relasjoner innen IP, noe vi ønsker å tilby dem gjennom samarbeidet med Onsagers. Dette oppleves som forutsigbart og trygt i en oppstartsfase, sier Jørn Heggertveit, leder for Nytt Næringsliv i ProtoMore.

Prototyper for læring og videreutvikling

En prototype er et førsteutkast av et nytt produkt, som utvikles før en eventuell produksjon iverksettes. Dette kan omfatte alt fra konseptskisser, matematiske modeller og digitale simuleringer, til testkomponenter og fullt ut funksjonelle førproduksjonsenheter.

Prototyping er en grunnleggende innovasjonsaktivitet, hvor målet er å lære om styrker og svakheter ved idéen, samt å identifisere en eventuell ny retning for utviklingsprosjektet. Med prototyping kan man identifisere hvilke bestanddeler som kan og bør justeres eller forbedres, eksempelvis størrelse, design og funksjonalitet, eller andre elementer som har med brukeropplevelse (UX) å gjøre.

Ved aktiv bruk av prototyping blir man tvunget til å tenke enklere. Den løpende visualiseringen bidrar også til at det er lettere å involvere fagpersoner fra flere ledd i virksomheten, samt partnere og kunder, sier Heggertveit.

Prototyping er også effektivt for å holde interessenter oppdaterte på prosess og progresjon, som ledelse, leverandører, partnere, kunder og investorer.

Gründere har gjerne ikke etablerte relasjoner innen IP, noe vi ønsker å tilby dem gjennom samarbeidet med Onsagers. Dette oppleves som forutsigbart og trygt i en oppstartsfase.

Jørn Heggertveit, leder for Nytt Næringsliv i ProtoMore

ProtoMore-metoden

ProtoMore har utviklet en egen ProtoMore-metode, hvor Design Thinking og Lean-metodikk er viktige verktøy. Design Thinking, også kalt designdrevet innovasjon, er en brukerorientert metode for å jobbe med utvikling og innovasjon. Her kombineres en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet.

Helt fra starten av tar vi utgangspunkt i akademisk forskning, og gjør teorier og modeller om til praktiske verktøy og prosesser som vi benytter sammen med kundene våre, sier Heggertveit.

Det å forstå kunden, og ikke minst behovene til kundens brukere, er alfa og omega. For å visualisere tanker og idéer og fremme kreativiteten tidlig i produkt- og idéutvikling, fremstiller vi prototyper i ulike materialer, og ofte ved hjelp av helt enkle virkemidler som papp, teip og binders, forklarer han videre.

 

Onsagers 7Foto: ProtoMore

Dette er i kjernen av Rapid Prototyping (RP) eller hurtig prototyping, som inkluderer ulike metoder for fremstilling av forenklede modeller. 3D-printing er en utbredt metode, men også bruk av materialer som plast, metall, papp og papir. 

Positive effekter av Rapid Prototyping

Rapid Prototyping brukes for å utvikle kostnadseffektive, fysiske prototyper som er enkle å modifisere. ProtoMore kan for eksempel printe ut 3D-modeller og teste dem på egen lab, og slik hjelpe bedriftene med å komme raskt ut i produksjon.

Ved å ta seg tid til å bygge og teste en prototype, vil prosjektet kunne avsløre problemer i en tidlig fase, før man gjør større investeringer. Rapid Prototyping gir lavere kostnader ved testing, og sikrer samtidig hurtighet og økt læring i utviklingsprosjektet, sier Heggertveit.

Læringseffekten av prototyping gir gjerne økt verdi for prosjektet, og organisasjonen som helhet. Det skapes verdier i form av kunnskap, og i noen tilfeller vil denne immaterielle verdien kunne materialiseres i nye patenter.

Et fornuftig tiltak før iverksettelse av produksjon, er å gjøre en license to operate-analyse. Med tanke på allerede etablerte patenter i markedet, er det viktig å kartlegge landskapet man ønsker å gå inn i.

Her kan du lese mer om patentbeskyttelse.

Cinderella forbrenningstoaletter med testing på fjelltopp

Med Design Thinking som ramme, jobber ProtoMore hele tiden innenfor tre viktige moduler: digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft.

Cinderella er et godt eksempel på en norsk industribedrift med viktige fremtidsvisjoner innen helse og bærekraft. Å samarbeide med dem var veldig spennende, sier Heggertveit.

Med fabrikk i Lyngen og hovedkontor i Midsund, leverer Cinderella EcoGroup (CEG) vannløse forbrenningstoaletter med ren aske som restprodukt. Fra å levere toaletter til hytteeiere i Norden, ønsket selskapet å bidra til et internasjonalt hygienebehov i områder med vannmangel og dårlige sanitærforhold.

Til dette formål har brukerforståelse, prototyping, testing og design vært inkludert i innovasjonsprosessene, som videre har ført til en ny og bærekraftig forretningsmodell, sier Heggertveit.

ProtoMore har fasilitert workshops for CEG, som i 2021 også mottok Siva-prisen for sitt innovative arbeid. I dette arbeidet gjorde virksomheten en luftig vri på testing og UX, hvor et spesialbygd toaletthus ble flydd med helikopter opp til Midsundtrappene på fjellet Rørsethornet.

Her kunne turgåere teste forbrenningstoalettet, og gi viktige tilbakemeldinger til CEG for videre konseptutvikling og løsninger.

Onsagers 8Foto: Cinderella Eco Group

Med en innovativ og kostnadseffektiv metode for UX, fikk Cinderella her førstehåndserfaring i hvordan brukerne håndterte løsningen, sier Heggertveit.

Se YouTube-videoen fra Rørsethornet.

I Onsagers ser vi frem til det videre samarbeidet med ProtoMore og deres fremoverlente innovasjonsarbeid.

Med høy kompetanse i møtene og gode diskusjoner, skaper vårt samarbeid merverdi for oss begge, avslutter Jørn Heggertveit.

New call-to-action