Softwareselskaper som selger skybaserte produkter befinner seg ofte i et globalt marked med høy innovasjonstakt og konkurrenter som følger dem med argusøyne. Da er det spesielt viktig å sikre sine immaterielle rettigheter med en gjennomtenkt IP-strategi.

Hva er en IP-strategi, og hvorfor bør ditt SaaS-selskap ha en?

En IP-strategi er en plan for hvordan selskapet vil utvikle, vokse, benytte og tjene penger på sine porteføljer av immaterielle rettigheter, det være seg patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, design og data.

Det høres kanskje dyrt ut å lage en IP-strategi, men trenger ikke å være det. Oppsiden er imidlertid svært høy. Ved å jobbe systematisk med IP blir produktutviklingen dokumentert, noe som er nyttig når selskapet skal verdivurderes i en due diligence-prosess, og når man skal hente penger hos investorer og skalere ut av Norge. Det gir også økte muligheter for lisensiering og strategiske allianser. 

Med kontroll på selskapets IPR (intellectual property rights) holder man lettere konkurrenter på en armlengdes avstand. Uten en IP-strategi står man svakere og har ingenting å komme med når noen kopierer en.

1. Start med kundefordelene

Enhver god IP-strategi bør ta utgangspunkt i kundefordelene man skaper. For et SaaS-selskap, som ikke har fysiske produkter, er det spesielt viktig å starte der. 

I stedet for å ta utgangspunkt i teknologien, som mange teknologer intuitivt vil gjøre, så begynn med å definere skyløsningens unike salgspunkt (USP). En USP er en kort beskrivelse av hva som gjør deres løsning bedre enn andre, og hvorfor kunder bør velge deres løsning fremfor konkurrenten. 

2. Jobb deg bakover fra skyløsningens USP

Det neste steget er å dokumentere hvordan dere innfrir løftene dere gir i deres USP. Hvordan oppnår dere disse fordelene for kundene? Her er det minst fire typer eiendeler (assets) det er viktig å se på:

 • Egenutviklet software – Skyløsningen din løser et nytt problem eller løser et problem på en ny måte. Gir skyløsningen fordeler som ikke kan oppnås med lokale systemer? Kanskje inneholder softwaren smarte algoritmer, egenutviklede styringssystemer og metoder for å håndtere lastbalansering, datasikkerhet og trafikkhåndtering, og API-er.
 • Designelementer og varemerke – Design og varemerke er med på å gi SaaS-løsningen identitet. Design er også smarte brukergrensesnitt.
 • Brukergenererte data – Anvendelse av brukergenerert data, sammen med design, påvirker brukeropplevelse. Se på Google Maps, hvordan brukerdata fra appens brukere skaper kundefordeler ved at man kan se hvilke veier som har trafikkork og velge korteste vei ut fra reell reisetid.
 • Innhold – Skyløsningen har har unikt innhold, setter innhold i system på en unik måte, eller tilpasser innholdet for brukeren på en unik måte.

Lag en liste over alle komponentene som muliggjør deres USP.

3. Evaluer dine intellektuelle verdier

Når det gjelder selskapets immaterielle verdier (intellectual assets) har dere tre hovedalternativer: Dere kan hemmeligholde dem, publisere dem eller konvertere dem til registrerte rettigheter. 

Når dere skal gjøre vurderingen, er det fire vilkår det er viktig å se på:

 1. Strategisk viktighet – er det kjerneteknologi for selskapet, er det en viktig del av forretningsmodellen, er det synlig, og brukes det i markedsføring?
 2. Risiko for selskapet – er det lett å kopiere, og er det kritisk for selskapet om det blir kopiert? Er det mulig å holde det hemmelig, eller må det ut fordi du har kunder som krever det? Bruker du åpen kildekode som krever at du offentliggjør kildekoden?
 3. Risiko for konkurrenter – er det lett eller vanskelig å finne alternative løsninger for en mulig konkurrent? Hvis vanskelig, bør man kanskje vurdere registrerte rettigheter.
 4. Hva er sannsynligheten for å oppnå en registrert rettighet? 

På dette stadiet har dere en liste over immaterielle verdier, og hva dere ønsker å gjøre med hver av dem.

 

Publisering vs. hemmelighold

Publisering kan brukes som et nyhetshindrende, strategisk trekk. Hvis sannsynligheten for å få patent er lav, sannsynligheten for å holde det hemmelig er lav, men det er strategisk viktig, vil publisering gjøre at ingen andre kan patentere det.

Hemmelighold kan være fornuftig for en strategisk viktig løsning hvis sannsynligheten for å få patent er lav, og løsningen er vanskelig å kopiere. Gode rutiner og holdningsarbeid er essensielt for å lykkes med hemmelighold.     

 

Reverse engineering

Hvis en strategisk viktig løsning er enkel å kopiere er hemmelighold en dårlig strategi. Det er mange eksempler på at store aktører innen sosiale medier har forsynt seg rikelig av funksjonalitet fra konkurrerende plattformer. En av de mest omtalte eksemplene var da Instagram lanserte sin egen versjon av story-formatet til Snapchat. Instagram gjorde sin egen vri av det, og siden “reverse engineering” (omvendt utvikling) er tillatt, kan ingen ta dem for det. I det tilfellet ville registrerte rettigheter være bedre egnet.  

4. Handle på IP-strategien

Den siste delen av IP-strategien er gjennomføringen av den. Avhengig av hva dere har besluttet hittil, vil handlingsplanen bestå av noen av følgende tiltak:

 1. Konvertering til registrert IP
 2. Utarbeide og inngå avtaler
 3. Opprette rutiner for hemmelighold
 4. On- og offboarding-samtaler med ansatte
 5. Etablere publiseringsrutiner
 6. Varemerkeregistrering
 7. Utarbeide policyer for open source software

En avtale som er spesielt viktig å få på plass for mange skyløsninger er knyttet til kundedata. Selskapet må da sikrer eierskapet til kundedata, både til økonomisk utnyttelse av disse og for å skaffe innsikt til videre forbedring av løsningen.

Alt dette sammenfattes i et dokument, så man har en nedskrevet IP-strategi. Revider den minst en gang i året, eller når dere gjør endringer i planene deres.

Ta Onsagers IP-sjekk