I forskningsprosjekter som kan lede til oppfinnelser, bør man avklare hvem som er oppfinneren og andre roller i forkant. Dette ble et aktuelt tema på Brennpunkt.

I midten av desember 2014 sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Patentjegerne. Dokumentaren handler om en tidligere forsker på Odontologisk fakultet i Oslo. Hun hevder at et svensk firma søkte patent på en oppfinnelse hun hadde gjort. Oppfinnelsen kan bli verdifull på det internasjonale helsemarkedet. Forskeren mener at professorer ved Universitetet i Oslo tillot det svenske firmaet å søke patent på hennes resultater.

Se Brennpunkt: Patentjegerne: Patenter og store verdier på NRK Nett-TV.

Brennpunkt spør om det er for enkelt for universitetsansatte å søke og å selge patenter privat og drive business på si, men programmet viser også hvor viktig det er å ha på plass klare avtaler som regulerer rettighetsforholdene.

– Det er åpenbart at uheldige situasjoner som dette kan unngås dersom de hadde hatt klare avtaler på plass fra første dag, sier patentrådgiver Kari Simonsen i Onsagers.

Les intervjuet med Kari på Innovasjonogforskning.no.

Les mer om patent