Kravene til å få godkjent et patent er at ideen er ny, men den må også være oppfinnerisk. Det er opp til «en fagmann» å vurdere om løsningen er oppfinnerisk (ikke åpenbar).

For å få meddelt patent må oppfinnelsen være ny, oppvise oppfinnelseshøyde og være industrielt anvendbar. Videre anses oppfinnelsen å oppvise oppfinnelseshøyde dersom en fagmann i feltetikke vil finne løsningen åpenbar når han tar i betraktning alt som er publisert innen det relevante tekniske området, samt nærliggende områder.

Ved vurdering av oppfinnelseshøyde kan fagmannen anses å være en fiktiv person som ved innleveringsdagen av patentsøknaden enkelt sagt er et levende leksikon innenfor sitt tekniske område, og som også er i stand til å løse konkrete fagmessige problemer ved å kombinere kjent teknologi. Imidlertid er han så godt som blottet for oppfinneriske egenskaper. Derfor vil en fagmann, som er stilt ovenfor en konkret problemstilling, kunne bidra med løsninger som i realiteten vil være et resultat av en sekvens av åpenbare trinn, eventuelt en prosess basert på prøving og feiling blant et endelig antall gitte muligheter.

Under ser man noen definisjoner på fagmannen hentet fra avgjørelser hos de europeiske patentmyndigheter:

The person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what common general knowledge in the art comprised at the relevant date (average skilled person). He should also be presumed to have had access to everything in the state of the art, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation (Guidelines C-IV, 11.3 – April 2010 version). The skilled person will be an expert in a technical field (T 641/00, OJ 2003, 352).

The skilled person can be expected to look for suggestions in neighbouring fields if the same or similar problems arise in such fields. The skilled person can be expected to look for suggestions in a general technical field if he is aware of such fields.

In advanced technical fields the competent «skilled person» could be taken to be a team of experts from the relevant technical branches. Solutions to general technical problems in non-specific (general) fields are considered to form part of the general technical knowledge.

Onsagers’ patentrådgivere, sammen med support-avdeling inkludert bibliotekar, vil gjøre nødvending research for å kartlegge publiseringer som kan utfordre oppfinnerhøyden til kundens idé.

 

Bestill patentbarhetsvurdering