Å slå ned på alle typer misbruk av dine varemerkerettigheter er essensielt for å unngå at varemerkets verdi svekkes. Sørg for å håndheve dine immaterielle rettigheter.

Når ditt varemerke er godkjent av Patentstyret og registrert i varemerkeregisteret, har du oppnådd et viktig vern for ditt varemerke. Likevel fordrer effektiv og langvarig beskyttelse at du aktivt tar i bruk dine immaterielle rettigheter. Slik er du best mulig rustet i situasjoner hvor det blir nødvendig å håndheve varemerkerettighetene dine.

Som eier og innehaver av et varemerke, er det ditt ansvar å overvåke og håndheve rettighetene som følger med. Uten vedlikeholdsarbeid, står du i verste fall i fare for å miste omsetning og markedsandeler. Tiden og ressursene som har blitt investert i at varemerket skal bli en merkevare, kan dermed ha gått tapt.

Uten håndhevelse kan en motpart for eksempel bidra til at ditt varemerke blir degenerert. Jo flere inngrep du lar passere, jo svakere vil verdien av varemerket ditt bli, og jo vanskeligere blir det å håndheve varemerket. Sørg derfor for å slå ned på alle typer misbruk av dine IP-rettigheter.

Jo flere inngrep du lar passere, jo svakere vil verdien av varemerket ditt bli, og jo vanskeligere blir det å håndheve varemerket. Sørg derfor for å slå ned på alle typer misbruk av dine IP-rettigheter.

Få hjelp med ditt varemerke

Bruk varemerkesymbolet

Mens ™ kan benyttes for uregistrerte varemerker, brukes symbolet ® om et registrert varemerke som er beskyttet juridisk. Ved å ta dette i bruk i all markedskommunikasjon, reklame og i generell omtale av eget varemerke, gir du et tydelig signal til både markedet og konkurrenter om at ditt varemerke er beskyttet. Bruken av ™ og symbolet ® kan også øke mulighetene for å stanse misbruk og inngrep.

Overvåk markedet

Overvåking av markedet er en forutsetning for aktiv bruk av IP-rettigheter. Verdien av IP øker når rettighetene tas i bruk, og skaper en bedre utnyttelse av vernet de representerer.

Når konkurrenter vet at du aktivt forvalter IP-rettigheter, hever du også terskelen for å bli etterlignet eller kopiert. Et godt råd er å sette opp en overvåkingstjeneste for å følge med på konkurrentenes digitale tilstedeværelse, og for å få oversikt over varemerkeregistreringer.

Misbruk krever håndhevelse

Dersom du mistenker at varemerket ditt har blitt krenket ved at noen har etterlignet eller kopiert varemerket, kan det være nødvendig å håndheve rettighetene dine. Ved slike mistanker anbefaler vi å ta kontakt med en IP-rådgiver.

Misbruk kan skje gjennom at et produkt utilsiktet har for store likheter med ditt varemerke, eller gjennom tilsiktet kopiering. For eksempel blir det stadig gjort tollbeslag av ulovlige kopivarer, som kan kreve håndhevelse fra rettighetshaver.

Viktige premisser for å identifisere et varemerkeinngrep

For å identifisere et inngrep, vurderer vi først om det foreligger likhet mellom varemerkene. Det neste vi ser på er om det er identitet eller overlapping mellom de ulike beskyttelsesomfangene og/eller bruken av merkene. Som varemerkeinnehaver kan du som hovedregel kun hindre noen i å bruke samme eller et lignende varemerke for samme eller lignende varer og tjenester som du selv har fått registrering for.

Hvorvidt du har med et inngrep å gjøre kommer også an på om forbrukerne som gjeldende produkter eller tjenester henvender seg til, vil kunne komme til å ta feil av varemerkenes kommersielle opprinnelse. Dersom forbrukerne vil tro at motpartens produkt kommer fra deg, eller at dere samarbeider, er det snakk om et inngrep.

Bruker en tredjepart ditt varemerke eller et som ligner, for de samme varene eller tjenestene som du har enerett til, har du sannsynligvis med et inngrep å gjøre.

Onsagers fageksperter hjelper deg med å sørge for at du opprettholder kontroll over egne IP-rettigheter, og bistår deg med å håndheve ulike misbruk av ditt varemerke.

Her kan du lese mer om håndhevelse av alle typer IP-rettigheter.

New call-to-action