80 % av alle fremdriftssystemer er drevet på fossilt brensel. Kan man benytte patentsøknader for å avdekke teknologiske trender innen drift av fremdriftssystemer på fartøy?

Med dagens fokus på alternativer til fossilt brennstoff i fremdriftssystemer, kan man se en klart økende trend blant patentpublikasjoner innen en spesifikk kategori av fremdriftssystemer; nemlig elektriske motorer.

Figur 1 viser antall publiserte patentsøknader registrert av internasjonal patentmyndighet i perioden 1972 til 2012 for de undergrupper av CPC-klassifikasjonen B63H 21 som er relatert til ulike energiformer ved drift av fremdriftssystemer for fartøy. Direkte sammenligning viser at innovative løsninger rundt elektrisk drevne fremdriftssystemer for fartøy har hatt en sterk økning de siste 7–8 årene. Det kan være mange årsaker til dette, for eksempel et større fokus på utslipp i marine miljøer, støyreduksjon, nye muligheter som følge av bedre batterier, og så videre.

Les mer om fornybar energi og IP

 

(Elektrisk motor = Gul /Forbrenningsmotor = Beige /Kombinasjonsfremdrift = Orange)
Figur 1: Antall publiserte søknader fordelt på år innen CPC-klassifikasjon B63H 21. («Energiformer ved drift av fremdriftssystemer for fartøy»)

 

Kina går i front!

Dersom vi går nærmere inn på fordeling av land innen nettopp elektrisk fremdrift for fartøy, ser vi at Kina er klart i tet på antall patentpublikasjoner.

Les mer om Kinas innovative kraft innen blant annet fremdriftssystemer

Figur 2: Fordeling av land for patentsøknader relatert til elektrisk drift av fartøy.
(Kina = Gul / Japan = Beige /US = Orange / Tyskland = Grønn / Øvrige = Rosa)

 

Hva med Tesla?

Med Teslas «deling» av sine patenter blir det interessant å følge videre utvikling på nettopp elektriske motorer de neste årene, og om Elron Musk klarer å stoppe opp konkurrentene (og investeringsviljen) gjennom å etablere sin teknologi som en «de facto»-standard man skal bygge videre på innen elektriske fremdriftssystemer.

Les det kjente utspillet fra Elon Musk: «Alle våre patenter tilhører dere» på Tesla Motors’ blogg

Les mer om Tesla sin taktiske IP-strategi

 

Ta Onsagers IP-sjekk