Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.

Man har de senere årene sett et fokusskifte i mekanisk industri, hvor det nå er mer fokus på raskere introduksjon av ny teknologi, drivstofføkonomi, redusert utslipp og sikkerhetsutstyr. Det teknologiske paradigmeskiftet innebærer at man har gått fra mekaniske og hydrauliske systemer til maskiner som hovedsakelig er styrt av elektronikk og programvare.

Paradigmeskiftet innebærer endringer i verdikjeden når det gjelder hvordan man designer, produserer og tilbyr service til kunden, enten det er B2B eller B2C, sier patentingeniør Per Reiner. Han er leder for den mekaniske bransjegruppen i Onsagers.

Ta for eksempel bilindustrien. Dette er en bransje hvor stadig mer styres av datamaskiner, et teknologisk felt som denne industrien ikke hadde kunnskap om tidligere. I dag kommer enkelte biler med mediesystemer fra selskaper som Apple eller Samsung, og da er det klart at de selskapene som har levert denne teknologien også vil sørge for at den er beskyttet, slik at de beholder rettighetene sine, sier Reiner.

 

Ulike modeller for å beskytte rettigheter

Det finnes ulike modeller for hvordan man kan beholde rettighetene til egen teknologi som man tar med inn i et samarbeid med andre. En klassisk måte er på forhånd å levere inn en eller flere patentsøknader på de delene av teknologien som man tenker å inkludere i samarbeidet. Men man kan også bruke en «Non-disclosure agreement» (NDA), en kontrakt mellom partene som binder dem til å ikke avsløre noen forhold om teknologien som benyttes, forklarer Reiner.

En riktig utformet NDA kan gi en god effekt, men det er viktig å være nøyaktig, blant annet med å definere nøye hvilke deler av teknikken som man mener man har rettighetene til. Noen bruker standardkontrakter, men mitt råd er å skreddersy kontraktene og definere hva NDA-en omfatter i hvert enkelt tilfelle.

Enkelte bedrifter velger til og med slags «gentleman’s agreement» om å tie om det sensitive forholdet. Det kan gå bra, men anbefales ikke, da det ofte internasjonalt er ulik kutyme på hva man hemmeligholder av informasjon i et samarbeid, forklarer Reiner.

 

Forretningsmodell tilpasset sin rolle

For små innovative og spesialiserte nisjebedrifter innen mekanisk industri er det naturlig å patentere sine unike, spesialiserte, tekniske løsninger. I slike bedrifter, som det er en del av i Norge, har man også et meget bevisst forhold til hvilke forretningmodeller man skal benytte i samarbeid.

Bedriften står ofte bak selve produktidéen, men har gjerne lisensiert ut produksjon og distribusjon, og lager ofte bare en komponent av sluttproduktet. Det er nettopp patentet som er lisensobjektet i slike tilfeller. Med en forretningsstrategi som innebærer avtaler med store bedrifter, som skal stå for store deler av realiseringen av ditt produkt, er det viktig med en klar IP-strategi som best mulig sikrer rettighetene på lisens, kontroll og fortjenestepotensial.

 

Viktig å beskytte sin intellektuelle kapital

Med begrenset tilgang på kompetanse innen konvergerende teknologi, er dette også en verdi det vil være viktig å sikre. Det kan være i form av interne dokumenter eller generell fagkunnskap, samt alle andre interne og eksterne forhold opparbeidet i bedriften.

Fellesbetegnelsen for all slik kunnskap er immateriell kapital (intellectual capital). Dersom bedriftens forretningsstrategi har lagt til rette for en effektiv håndtering av dens immaterielle eiendom, vil det bli enklere å oppdage for eksempel innovative løsninger som kan og bør beskyttes.

 

Sikring av sine immaterielle verdier

Det viktigste er nok å ha et bevisst forhold til sikring av sine immaterielle verdier med formalisering og kartlegging, og ikke minst å finne den optimale forretningsmodellen for din bedrift. Dersom bedriftene samarbeider på nye områder eller internasjonale markeder de ikke kjenner så godt, bør de også være sikre på at det ikke allerede finnes immaterielle rettigheter som kan være et hinder lenger nedi veien. Det er derfor også et viktig element i IP-strategien å skaffe seg oversikt over teknologilandskapet og formelt eierskap av konkurrerende teknologi, før man starter nye samarbeid i inn- og utland, sier Reiner.

Det er hensiktsmessig å utforme en IP-strategi som en del av bedriftens øvrige forretningsstrategi. Onsagers’ mekanisk industri-bransjeteam har erfart at det er meget individuelt hvilke verktøy som benyttes i en IP-strategi, avslutter Reiner.

 

Ta Onsagers IP-Sjekk