De store markedsplassene på nett tar IP-rettigheter på alvor og er raske med å fjerne salgsannonser som inneholder kopivarer. Men for å kunne kreve dette må du ha rettighetene i orden.

Kopivarer kan være et stort problem for eiere av design og merkevarer. Ofte er det vanskelig for kundene å avgjøre om et produkt er legitimt eller ikke.

Billige kopivarer kan utgjøre en trussel for seriøse aktører som har investert i både produktutvikling, produksjon og markedsføring, og kopiprodukter har sjelden den kvalitet som orginalproduktet har. Varemerket er en opprinnelses- og kvalitetsgaranti. Blir produktet populært tar det ofte ikke lang tid før det dukker opp mer eller mindre dårlige kopier på markedet, og da gjelder det for rettighetshaver å ha sikret eierskap til investeringen.

De store markedsplassene på nett er ofte en yndet plattform for salg av kopivarer. Heldigvis ser vi nå at de fleste seriøse aktørene har fått på plass gode og effektive rutiner for å håndtere tilfeller der kopivarer selges. – Ann-Cathrin Hoel, leder for juridisk avdeling i Onsagers.

Avhengig av varsling for å avdekke kopivarer

I Norge er det Finn.no som er størst på kjøp og salg på nett. De opplever fra tid til annen at det dukker opp kopivarer på deres markedsplass, og har i likhet med de store, internasjonale aktørene gode rutiner for å stoppe ulovlige varer.

Vi har et merkevareprogram der vi oppfordrer varemerkeeiere til å inngå samarbeid med oss for å avdekke og stoppe kopivarer. Vi opplever at mange aktører er flinke til å varsle oss når ulovlige varer dukker opp, noe vi er avhengig av for å kunne fange opp kopivarer. – Geir Petter Gjefsen, som leder sikkerhetsavdelingen i Finn.no.

Han tror dessverre det er store mørketall når det gjelder kopivarer, og oppfordrer alle som kommer over mistenkelige varer på Finn.no om å rapportere dette inn.

I alle annonser finnes det lenke der man kan rapportere mistanke om svindel. Dette kan hvem som helst gjøre, og vi får ofte god hjelp fra dedikerte brukere av Finn. Som varemerkeeier kan du også benytte denne funksjonen for å komme i kontakt med oss, eller du kan sende oss en e-post. Så lenge du kan dokumentere at du eier rettighetene til varemerke eller design, vil vi stenge ned annonsene så raskt det lar seg gjøre.

Gjefsen oppfordrer imidlertid aktører om å ta kontakt før problemet oppstår. Ved å registrere eierskap på forhånd kan Finn agere raskere og fjerne annonser når de dukker opp. Alle som ønsker et sånt samarbeid med Finn kan ta kontakt på sikkerhet@finn.no.

Overraskende enkelt

Den norske designeren Lasse Klein står bak lampen The Alien Abduction Lamp. Det første partiet ble raskt utsolgt, og det tok ikke lang tid før kopier begynte å dukke opp på de store markedsplassene på nett. Heldigvis hadde Klein sørget for å beskytte designet, og kunne raskt få stengt ned annonsene med de ulovlige varene.

Jeg ble egentlig litt overrasket over hvor enkelt og effektivt det var å få stoppet annonsene. Både Amazon, Alibaba og AliExpress hadde skjemaer som var forholdsvis enkle å fylle ut, og i Amazon sitt tilfelle tok det bare 15 minutter fra jeg sendte min rapport til annonsen var tatt ned. Det er veldig betryggende å vite at de store markedsplassene på nett tar IP-rettigheter på alvor.

Sikret eierskap til designet

Da lampen ble satt i produksjon i 2008, opplevde Klein en voldsom etterspørsel. Han hadde tidligere publisert tegninger av designet for å teste potensialet, og benyttet seg av en såkalt grace period for å kunne registrere eierskap til designet i etterkant.

Med god hjelp fra Onsagers søkte jeg om, og fikk innvilget, designregistrering i Europa og designpatent i USA. Det er jeg veldig glad for i dag. At jeg kunne dokumentere eierskap til designet har gjort det svært enkelt for meg å stoppe kopivarer, og det har også vist seg at en kinesisk aktør som Alibaba/AliExpress respekterer disse rettighetene selv om jeg aldri sikret disse spesifikt for Kina. – Lasse Klein

Onsagers 50

Bilde av en av kopiene som ble stoppe i Amazon sin nettbutikk når dokumentasjon på eierskap til designet ble forespeilet Amazon.

Så langt har han fått stoppet annonser på plattformene Amazon, Alibaba, AliExpress og eBay. Nå håper han å få produsert et nytt parti av lampen, for å kunne dekke etterspørselen med lovlige varer.

Les mer om IP-strategi