På Vannbransjens innovasjonskonferanse denne uken diskuterte man tekniske løsninger for å sikre langsiktige og bærekraftige planer for rent vann. Vår patentrådgiver, Liv-Heidi Thoresen, deler sine refleksjoner fra konferansen.

Rent vann er en viktig og verdifull ressurs som er av betydning for oss alle. Samtidig kan vann forårsake store skader ved flom og lekkasjer. Vi trenger derfor smarte teknologiske løsninger for å opprettholde god vannkvalitet og for å hindre ødeleggelser.

Mange er på god vei, likevel er behovet for innovasjon stort. De siste årene har vi opplevd at været har blitt både villere og våtere, noe som har satt eksisterende vann- og avløpsløsninger på prøve. Smart teknologi som kan løse disse utfordringene vil ha enorm verdi.

 

Teknologi som sikrer rent vann

Havbruksnæringen blir stadig viktigere for den norske verdiskapningen. For å lykkes med denne satsningen må vi finne løsninger som sikrer fisken tilgang til rent vann, samtidig som miljøet i områdene rundt anleggene bevares.

Det er nødvendig å utvikle gode og bærekraftige løsninger for å håndtere disse utfordringene. Slike løsninger krever samarbeid mellom ulike fagdisipliner og involverer mekanisk, kjemisk og biologisk teknologi, i tillegg til digitale løsninger for deteksjon og overvåking.

Årets Vannbransjens Innovasjonskonferanse viste at innovasjonstakten er stor, men at behovet er enda større.

 

Skyhøye forventninger til vannkvalitet og tilgjengelighet

Også norske kommuner må tenke nytt for å imøtekomme stadig høyere krav fra sine innbyggere, samtidig som at målet om bærekraft må innfris. Forventningene til vannkvalitet og tilgjengelighet er skyhøye, og små hendelser kan få store konsekvenser for mange.

Se hvilke tanker Nedre Romerike vannverk og avløpsselskap har om dette, og hvordan de planlegger å løse utfordringene:

 

Hendelser i tilsigsområdene til vannverkenes inntak kan påvirke innholdet og sammensetningen av bakterier/mikrober i inntaksvannet. Dermed endres driftsbetingelsene for vannbehandlingen. Etter kraftig nedbør vil for eksempel innholdet av mikrober i badevannet langs strendene endres. For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og unngå sykdomsutbrudd må kommunene ta raske avgjørelser, basert på informasjonen de har der og da.

Det er med andre ord grunn til å tro at smarte deteksjonsløsninger, med sensorer og sanntidsvarsling, vil bli stadig mer etterspurt i norske kommuner. Sitter du på en god idé er trolig timingen riktig. [tweetthis]Stor behov for smarte #deteksjonsløsninger #sensorer #sanntidsvarsling #vann Sitter du på en god idé?[/tweetthis]

 

Graving uten å måtte grave

Et annet sentralt tema på Vannbransjens innovasjonskonferanse var håndtering av overvann. Store nedbørsmengder over kort tid utfordrer nåværende infrastruktur, spesielt i byer og tettbygde strøk. Overvannet kan medføre store skader, blant annet ved vanninntrenging i kjellere. Behovet for innovasjon er stort.

Hvordan kan norske kommuner håndtere nedbørsmengdene uten å måtte grave hele infrastrukturen på nytt? Svaret er såkalte NoDig-løsninger, en etterspurt teknologi for gravefri separering av fellessystemer, også kalt kommunalteknikk.

Med dagens metoder kreves punktgraving, hvor tilkoblingspunktet graves opp for å kunne koble til vanninnlegget fra hvert hus. Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) fortalte på konferansen at de ikke skal grave, men trykke/borre ledninger fra kjellere til hovedvannledningen. Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås jobbes det nå med prosjektet «No dig challenge», som skal løse en gravefri tilkobling av stikkledninger for vann. Et svært spennende prosjekt å følge videre.

Se hvordan prosjektet ble presentert i 2014:

 

Roboter kan oppdage vannlekkasjer

Norge ligger på topp i Europa når det gjelder tap fra vannledningsnettet. Vårt vanntap er anslått å være på hele tretti prosent. For å få bukt med dette problemet har Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) jobbet med ulike løsninger for å kartlegge lekkasjer.

I dag lytter man etter vannlekkasjene ovenfra og ned i bakken. Vannledningene ligger som regel på to til tre meters dyp. Det brukes allerede i dag roboter (ubemannet inspeksjonsutstyr) i avløpssystemet for å filme brudd og lekkasjer.

Nede i avløpsledningen, som ligger parallelt med vannledningen, er man ikke lenger enn to til tre meter fra byens vanntilførsel. Ofte ligger ledningene så tett som tjue til tretti centimeter. Med mindre støy fra avløpsrørene kunne man brukt de samme robotene til å filme og lytte til vannledningene for å avdekke lekkasjer. Aktører som sitter på kunnskap om lydprofiler bør med andre ord kjenne sin besøkelsestid.

 

Eksport av norsk vannteknologi

Mulighetene er store innen vannbransjen for de som har den riktige kompetansen og de gode ideene. Ofte har ideer og teknologi også internasjonalt potensial. Da er det spesielt viktig å sikre eierskap til innovasjonene sine.

Har du en idé eller ønsker å diskutere hvordan dine løsninger kan beskyttes? Ta kontakt med vår patentrådgiver Liv-Heidi Thoresenfor en uforpliktende prat.

Les mer om patent