Produktetterligninger innebærer mye mer enn piratkopierte vesker fra Syden. Hva gjør du når du blir etterlignet?

Når man snakker om piratkopier går tankene fort til vesker av tvilsom kvalitet fra markeder i sydendestinasjoner. Selv om piratkopierte designervesker fortsatt er et stort problem, er det andre typer produktetterligninger som er mer relevante utfordringer for de fleste rettighetshavere.

Det finnes knapt den varetype som ikke lenger blir kopiert. Piratkopier er blitt dagligdags innenfor produktområder som mat og drikke, leketøy, medisiner, møbler og reservedeler til biler og fly, i tillegg til de «klassiske» varegruppene som klær, vesker og klokker. Den mest praktiske problemstillingen for de fleste aktører er likevel ikke direkte piratkopier, men etterligninger der konkurrerende aktører, bevisst eller ubevisst, legger seg litt for nær rettighetshavers varemerker eller produktdesign. I noen bransjer er det mer aksept for å la seg inspirere enn andre, for eksempel innenfor mote og designprodukter, der hyppige trendskifter legger føringer på produktutformingen. Likevel går det en grense for hvor nære man må finne seg i at en konkurrent legger seg, også for slike produkter.

Mange opplever det som en anerkjennelse å bli etterlignet. Andre forsøker via innovasjon å ligge i forkant av utviklingen og kopistene. Vår erfaring er imidlertid at de fleste i etterkant angrer på å ikke ha tatt tak i problemet tidligere når man opplever at sin egen merkevare blir «vannet ut» og mister markedsandeler. Vårt klare råd er derfor å være bevisst på problemstillingen fra dag én.

 

Huskeliste ved etterligning:

  1. Første punkt på huskelisten bør være å sikre egne rettigheter. Produktnavn bør varemerkeregistreres, har du en innovativ design bør dette designregistreres, og dersom ditt produkt er eller består av en oppfinnelse bør patentering vurderes.

  2. Vær bevisst på hva dine konkurrenter foretar seg. Vi kan bistå med overvåkning av varemerkeregistre for å sikre at ingen registrerer forvekselbare merker. Dessuten bør det være bevissthet i hele organisasjonen på problemstillingen, slik at det som eventuelt dukker opp av etterligninger i butikkhyllene eller på nettet fanges opp og rapporteres.

  3. Reager raskt. Ved sen reaksjon kan du miste din rett til å reagere gjennom passivitet. Videre kan sen reaksjon føre til at flere aktører legger seg tilsvarende nære dine rettigheter, noe som ytterligere vanner ut din posisjon.

  4. Dersom saken ikke lar seg løse gjennom korrespondanse med motparten, må det vurderes rettslige skritt, for eksempel gjennom begjæring om midlertidig forføyning eller ved klage til Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU).

  5. Hvis du opplever at produkter som krenker dine rettigheter importeres fra utlandet, vil en midlertidig forføyning som instruerer Tollvesenet å se etter og tilbakeholde inngrepsproduktene være et godt alternativ.

Vi er erfarer dessverre ofte at vi kommer sent inn i prosessen. Tidlig bevissthet på egne rettigheter og handling mot aktører som krenker disse sikrer deg og ditt produkt en sterkere stilling. Dessuten er proaktiv handling som regel betydelig mer kostnadseffektivt enn brannslukking i etterkant.

 

Ta Onsagers IP-Sjekk